Brusselblog Winand Quaedvlieg: bezoek aan de VS en circulaire economie

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
22-04-2022

Twee weken geleden bezocht VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen Washington DC. Natuurlijk was er in de gesprekken daar heel veel aandacht voor de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de VS, Europa en specifiek ook het bedrijfsleven. Ook de Amerikanen beseffen volledig dat de wereld van vóór 24 februari een heel andere is dan die daarna. Daarom kijken ze ook met een nieuwe blik naar Europa. Ze realiseren zich opnieuw dat de EU een belangrijke bondgenoot kan zijn. Dan moet die EU wel in zijn eigen kracht investeren. In dat licht benadrukte Ingrid Thijssen dat de plannen van de EU om meer in een eigen chips-industie te investeren uiteindelijk ook gunstig zullen zijn voor de VS. Immers, de EU blijft dan een technologisch interessante partner. Want de enorme R&D investeringen die bijvoorbeeld nodig zijn voor verdere chips-innovatie kan geen enkel land alleen opbrengen.

 

Omgekeerd behoeft het natuurlijk geen betoog hoezeer de VS op dit moment een belangrijke bondgenoot voor de EU is. Er is de laatste weken uitstekend samengewerkt door de EU en de VS, bij het afstemmen van de sancties, het versterken van de militaire afschrikking van Europa en het zoeken naar alternatieve energieleveranciers.

 

Opvallend was met hoeveel interesse de Amerikanen de vele wetgevingsinitiatieven van de EU volgen. In de eerste plaats de klimaatwetgeving. Onze transatlantische buren erkennen dat het debat in de EU op klimaatgebied veel verder geëvolueerd is en zien met zorg de patstelling in de Amerikaanse politiek waardoor er op federaal niveau niets gebeurt terwijl dat dringend nodig is. Ook de regulering van de digitale economie wordt nauwgezet gevolgd. Ook daar is de EU een pionier. Dat oogst enerzijds respect, maar ook wel een beetje irritatie, want het zijn wel ook de Amerikaanse bedrijven die zich moeten plooien naar de nieuwe Europese regels.

 

Terwijl de ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne alle aandacht naar zich toetrekken staat die actieve Europese wetgevingsmachine niet stil. Ook recent zijn er weer vérstrekkende voorstellen gedaan: de herziening van de industriële emissies richtlijn en het pakket voor de circulaire economie. In dat pakket zitten o.a. voorstellen voor de digitaal product paspoort en een strategie voor circulair en duurzaam textiel. Het zijn allemaal bouwstenen voor de grote maatschappelijke transformaties waar de Commissie op gericht is.

 

Op deze vier nieuwe voorstellen gaat deze Blik op Europa nader in. We wensen u veel leesplezier.  

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.