‘Arbeidsvoorwaarden in corona-sectoren bespreken en heroverwegen’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
17-06-2020

Ondernemers en vakbonden doen er verstandig aan kritisch te kijken naar eerder gemaakte cao-afspraken als dit herstel van de coronacrisis in de weg staat. Dat schrijven MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN in Arbeidsvoorwaarden in coronacrisis. Andere tijden, andere oplossingen, hun herziene arbeidsvoorwaardennota met aanbevelingen voor werkgevers voor het cao-overleg.

 

Loonsverhogingen

Voor bedrijven die negatieve gevolgen ondervinden van de coronacrisis kan dat betekenen dat loonsverhogingen niet kunnen worden doorgevoerd. Ook afspraken rond bijvoorbeeld roosters, reistijden en reiskosten bij thuiswerken moeten kritisch worden bekeken als de veranderde situatie in bedrijven en de zeer onzekere economische situatie dit vraagt. De arbeidsvoorwaardennota die de ondernemersorganisaties in januari presenteerden vervalt daarmee grotendeels nu de wereld er sinds medio maart compleet anders uitziet, met zeker voor dit jaar sombere vooruitzichten en veel arbeidsvoorwaardenoverleg dat stilligt.

 

Nieuwe werkelijkheid

Volgens de ondernemersorganisaties is het dringend gewenst dat de arbeidsvoorwaarden van bedrijven en bedrijfstakken aan de nieuwe werkelijkheid worden getoetst. Zo draaien sommige sectoren voorlopig nog steeds op halve kracht en moet in andere sectoren de klap van corona nog komen. Nu het noodpakket steun biedt is er komende maanden tijd om dit overleg te voeren.

 

Blijven investeren

De focus bij de meeste bedrijven moet liggen op kostenbeheersing, aangezien ze fors hebben ingeteerd op hun reserves. Ook bij nieuw af te sluiten cao’s is het daarom verstandig vaste loonstijgingen te beperken. Waar wel loonruimte lijkt te bestaan, is het verstandig voorwaardelijke en resultaatafhankelijke afspraken te maken, zodat beter kan worden meebewogen met de economie. De uitdaging ligt in het blijven investeren in werkenden. De ondernemersorganisaties pleiten er voor om vooral niet alleen over kosten en lonen te praten, maar vooral ook geld vrij te spelen voor investeringsdoelen om het bedrijf sterk te houden op lange termijn. Daarnaast pleiten zij voor constructief overleg met werknemers en hun vertegenwoordigers – vakbonden, ondernemingsraden – omdat draagvlak voor vaak pijnlijke maatregelen noodzakelijk is. Bovendien is niet iedereen even goed is ingevoerd in hoe zwaar veel bedrijven het hebben momenteel.

 

Structureel wendbare cao’s

MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN vinden het van groot belang dat cao’s structureel wendbaarder worden. In toekomstige crisis mogen de arbeidsvoorwaarden niet het herstel in de weg staan, aldus de werkgeversverenigingen.