Blij met Defensienota maar verlies nationale focus niet

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
16-06-2022

MKB-Nederland en VNO-NCW verwelkomen de ambitieuze plannen van het kabinet op het gebied van defensie. `In de nieuwe defensienota ‘Sterker Nederland, sterker Europa’ worden er tot en met 2025 vele miljarden uitgegeven aan de versterking van onze krijgsmacht. Van nieuwe JSF’s tot de vervanging van fregatten en geïntegreerde lucht- en raketverdediging. Een mooi en ambitieus plan om defensie te moderniseren naar een hoogwaardige en technologische organisatie`.

 

Zoek samenwerking met bedrijfsleven

De ondernemersorganisaties wijzen wel op het belang van intensieve samenwerking met het Nederlands bedrijfsleven. `Zo zou het goed zijn dat de betrokkenheid van het bedrijfsleven wordt meegenomen bij nieuwe aanbestedingen, zoals dat bij onze buurlanden al langer het geval is`. Voor de ontwikkeling, aanschaf en onderhoud van materieel, is het volgens de beide organisaties belangrijk dat de Nederlandse Technologische Industriële Basis (NTIB) actief wordt betrokken. `Dit is noodzakelijk voor het behoud van een stabiele defensie industriële basis, kennis en de ontwikkeling van in Nederland beschikbare essentiële niche-capaciteiten die defensie nodig heeft voor de samenwerking binnen Europa en de NAVO`.

 

Investeer in innovatie

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het een positieve ontwikkeling dat Defensie fors inzet op Europese initiatieven, zoals bijvoorbeeld het European Defence Fund (EDF). `Maar het is écht een gemiste kans dat Defensie óók op nationaal niveau middelen vrij maakt voor het aanjagen van essentiële innovatiemogelijkheden waarmee we op Europees-niveau en in NAVO-verband het verschil kunnen maken. Een deel van de dekking van de extra defensie middelen komt van het groeifonds. Is het dan ook niet logisch juist dat deel te gebruiken voor innovatie?`, vragen de ondernemersorganisaties zich af.

 

Delen van personeel

De samenwerking tussen bedrijfsleven en Defensie moet zich volgens beide organisaties niet beperken tot de aanschaf van materieel. `Ook op het gebied van personeel kunnen Defensie en bedrijfsleven intensief samenwerken. Zo kunnen bedrijven een grote rol spelen binnen het principe van een ‘Adaptieve Krijgsmacht’, waarbij personeel voor een bepaalde periode aan elkaar wordt uitgewisseld`.