Breng tempo in woningproductie en neem landelijke ruimtelijke regie

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
11-10-2023

Het kabinet moet nu maatregelen nemen om tempo te brengen in woningbouw, bijvoorbeeld rond financiering van nieuwbouw, om de huidige dip weer om te keren in een stijgende lijn. Ook moeten er meer locaties komen voor woningbouw. Daarnaast is er ruimte nodig voor bedrijvigheid en de circulaire economie. Dat vraagt om nationale keuzes en krachtige uitvoering van plannen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW. Volgende week bespreekt de Tweede Kamer de begroting van BZK/VRO.

 

Seinen in de woningmarkt staan op rood

Het is essentieel dat het demissionaire kabinet snel maatregelen neemt om de bouw van voldoende nieuwe woningen op gang te houden. De seinen staan op rood; het woningtekort is opgelopen tot 5%. Tot 2030 moeten er bijna een miljoen woningen bijgebouwd worden. Terwijl juist nu de vooruitzichten voor de bouwsector ongunstig zijn vanwege hogere rentes en stijgende bouw- en energiekosten. Het aantal bouwvergunningen daalt scherp dit jaar. De seinen voor de woningbouw staan niet op oranje, maar op rood. Het is essentieel dat de woningbouw op gang blijft en deze dip zo kort mogelijk is.

 

Een nieuw kabinet zal structurele maatregelen moeten inzetten om de realisatie van de woningbouwopgave te versnellen. Mogelijk zijn ook op korte termijn financiele maatregelen nodig, zoals een doorbouwgarantie en de uitwerking van het Koopstartfonds. MKB-Nederland en VNO-NCW zien graag dat de Tweede Kamer hierover snel met het kabinet overlegt. Er zijn ook méér locaties nodig voor woningbouw, in steden, maar ook in dorpen. De vergunningverlening (inclusief bezwaar- en beroepsprocedures) moet echt sneller en de Wet versterking regie op de volkshuisvesting moet doen wat hij belooft. Naast koopwoningen is het ook belangrijk dat er voldoende wordt gebouwd voor mensen die op zoek zijn naar een huurwoning: nieuwe regels voor de middenhuur moeten zorgen dat investeringen in huurwoningen worden versneld.

 

Ruimtelijke regie voor de economie van morgen

De ondernemersorganisaties gaan in hun brief ook in op de noodzaak de ruimte in Nederland zó te verdelen dat er niet alleen genoeg woningen worden gebouwd, maar dat ook bedrijven en recreatie genoeg plek houden en krijgen. Er is een landelijk tekort aan bedrijfsruimte van minimaal 7.000 hectare tot 2030. En de transitie naar circulaire economie heeft tot 2050 tot 40% meer ruimte nodig, becijferde onlangs het Planbureau voor de Leefomgeving.  Cruciaal is daarom dat de rijksoverheid de regie pakt en de ruimte reserveert die nodig is voor werk en voor de economie van morgen met een landelijke aanpak én goede en intensieve samenwerking met bedrijfsleven, provincies en gemeente. Het Nationaal Programma Ruimte voor Economie dat dit najaar verschijnt en de Nota Ruimte moeten dit borgen. Maakdeals (naast woondeals) tussen Rijksoverheid, provincies en ondernemers helpen hierbij. Zie ook eerder nieuwsbericht 'Sluit naast woondeals ook maakdeals' 

 

Verduurzamen van bedrijfsgebouwen

Tot slot gaan MKB-Nederland en VNO-NCW in hun brief in op de noodzaak om verduurzaming van bedrijfsgebouwen te versnellen, om zo een bijdrage te leveren aan de aanpak van de klimaatproblemen. Het huidige beleid is vooral gericht op woningen, maar ook honderd duizenden mkb-ondernemers hebben hulp nodig om hun bedrijfspanden te verduurzamen.

 

Lees hier onze volledige reactie.