‘Creatieve oplossingen nodig bij aanpak personeelstekorten in de zorg’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
04-03-2024

De personeelstekorten in de zorg vragen om creatieve oplossingen. Zo moet het potentieel van arbeidsbesparende technologie beter worden benut en zorgmedewerkers worden gestimuleerd om meer uren te gaan werken. Dat schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer, die woensdag 6 maart debatteert over de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg. De ondernemersorganisaties begrijpen op zich de focus op het extra werven van zorgpersoneel, maar er is meer nodig om zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid van de zorg te behouden.

 

Personele houdbaarheid verder onder druk

De personele houdbaarheid binnen de zorg staat steeds verder onder druk. Bij ongewijzigd beleid zullen er in 2033 meer dan 190.000 vacatures zijn. Eind 2022 werkte al 15 procent van onze totale beroepsbevolking in de gezondheidszorg en de vraag neemt alleen maar verder toe. MKB-Nederland en VNO-NCW maken zich zorgen over het steeds grotere beslag dat de zorg legt op de beroepsbevolking. Dat wakkert niet alleen tekorten in andere cruciale sectoren aan, maar kan op termijn ook het verdienvermogen van Nederland en daarmee het draagvlak voor de premiebetalingen schaden.

 

Onvoldoende benut

De ondernemersorganisaties schrijven in hun brief onder meer dat de kansen van arbeidsbesparende technologie nog onvoldoende worden benut. Volgens eerder onderzoek kunnen met een goede inzet van dit soort innovaties 100.000 zorgmedewerkers worden vrijgespeeld. ‘Er zijn talrijke voorbeelden van bedrijven en ondernemers die zorgmedewerkers zo op een innovatieve manier ontlasten. De opschaling en uitrol van succesvolle initiatieven kan en moet sneller.’

 

Meer uren werken

MKB-Nederland en VNO-NCW wijzen ook op het grote potentieel arbeidsaanbod dat er al is. Een grote groep zorgprofessionals immers werkt in deeltijd. Als zij meer uren gaan werken, maakt dat een groot verschil. Er lopen al initiatieven in de zorg om werknemers te stimuleren grotere contracten te werken en werkgevers worden hiermee ook ontlast. De ondernemersorganisaties juichen dit soort initiatieven toe en roepen de politiek op deze breder uit te rollen.

 

Behoud van medewerkers

Zij vragen verder om meer aandacht voor behoud van het zittend personeel, zeker gezien de hoge uitstroomcijfers in de zorg. Die stegen vorig jaar harder dan de instroom. De toenemende administratieve lastendruk als gevolg van wet- en regelgeving is funest voor het werkplezier van zorgmedewerkers. Een adequate infrastructuur voor het uitwisselen van gegevens kan eveneens bijdragen aan verlaging van de administratieve druk. Daarom moet er ook snel werk worden gemaakt van een nationale infrastructuur voor het verantwoord en veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens.