'Meer investering nodig in fysieke en mentale gezondheid'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
19-05-2021

‘Het is nu tijd om meer te gaan investeren om de fysieke en mentale gezondheid van Nederlanders verder te versterken. De coronacrisis heeft de urgentie hiervan nogmaals onderstreept. Dat vraagt om uitbreiding van het Nationaal Preventieakkoord. De grootste gezondheidswinst wordt bereikt door de sociale en fysieke omgeving van mensen aan te passen: door bijvoorbeeld te zorgen dat mensen werk hebben, door bewegen en gezonde voeding op basisscholen standaard aan te bieden en de drempel om te bewegen of sporten te verlagen. Dit schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW, gezamenlijk met een brede maatschappelijke initiatiefgroep in een brief aan informateur Mariëtte Hamer.

 

Gelijke kansen voor gezonde generatie

In hun brief doen de ondertekenaars -een initiatiefgroep van bedrijfsleven, onderwijs, gemeenten, zorg, sport, wetenschappers en kennisinstellingen- zowel landelijke als lokale voorstellen die bijdragen aan een betere gezondheid. Zo moeten bewegen en gezonde voeding de landelijke praktijk worden op alle basisscholen. ‘Succesvolle pilots in Limburg laten zien dat dit bijdraagt aan gelijke kansen voor een gezonde generatie’.

 

Gezonde werkomgeving

Werkgevers en werknemers moeten worden gestimuleerd om samen (meer) werk te maken van vitaliteit en een gezonde werkomgeving. Kansen ziet de initiatiefgroep ook in de brede toepassing van apps en andere digitale gezondheidsdiensten die mensen helpen bij het halen van hun eigen gezondheidsdoelen. 'Belangrijke voorwaarde hierbij is dat we -in Nederland én Europa- komen tot een Nationale Gezondheidsdata-infrastructuur met wettelijke spelregels’.

 

Nationaal Akkoord Mentale Gezondheid

MKB-Nederland en VNO-NCW bepleiten verder dat er een breed gedragen aanpak moet komen om de mentale veerkracht van alle generaties te vergroten. Als bijvoorbeeld prestatiedruk al bij kinderen een groot probleem is, moeten we kijken wat de achterliggende oorzaken zijn en hoe we daar passende oplossingen vinden. ‘Dit kan wat ons betreft worden vastgelegd in een Nationaal Akkoord Mentale Gezondheid in 2022’.

 

Ondernemen voor Brede Welvaart

De ondernemersorganisaties en de andere partijen dragen deze voorstellen concreet bij aan de gezondheid van Nederland én bouwen voort op de publiek-private aanpak uit 2018, toen in het eerste Preventieakkoord al afspraken zijn gemaakt over onder meer het terugdringen van overgewicht en het aanpakken van problematisch alcoholgebruik. MKB-Nederland en VNO-NCW geven hiermee ook invulling aan hun recent gepubliceerde Agenda 2030 ‘Ondernemen voor Brede Welvaart’, waarin het Nederlandse bedrijfsleven zich committeert aan een inclusieve samenleving en het tegengaan van structurele ongelijkheid.