‘Meer urgentie bij aanpak WIA-beoordelingen’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
23-04-2024

Er is dringend en fundamenteel ingrijpen nodig om de achterstanden met sociaal-medische beoordelingen bij het UWV op te lossen, zeker gezien de steeds verder stijgende vraag. Die oproep doen MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer, die morgen debatteert over arbeidsongeschiktheid. De ondernemersorganisaties maken zich grote zorgen over de toenemende instroom in de WIA. ‘Verbetering van de gang van zaken in de eerste twee jaar ziekte is dus cruciaal.’

 

Hoewel het UWV afgelopen jaar meer arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen heeft uitgevoerd, zien MKB-Nederland en VNO-NCW nog geen structurele verbetering optreden. Die ‘extra’ beoordelingen zijn immers mogelijk gemaakt door (buitenwettelijke) maatregelen die op lange termijn onwenselijk en onmogelijk te handhaven zijn, zoals de vereenvoudigde WIA-claimbeoordeling van 60-plussers zonder inzet van de verzekeringsarts.

 

Maatschappelijk probleem

Ondertussen loopt de WIA-instroom sterk op en die lijkt ook naar de toekomst toe door te zetten, waarbij vrouwen en relatief jonge werkenden (25-34 jaar) zijn oververtegenwoordigd. ‘Dat is niet alleen een groot sociaal maar ook maatschappelijk probleem, gezien de krappe arbeidsmarkt waar iedereen nodig is en een plaats zou moeten kunnen vinden.’

 

Aandacht eerste twee jaar

Om de WIA-instroom te beperken is veel meer aandacht nodig voor de eerste twee ziektejaren, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. Die aandacht missen zij in het recente rapport van de commissie OCTAS over de toekomst van het arbeidsongeschiktheidsstelsel. ‘Dit terwijl dit dé periode is waarin de inzet op re-integratie het meest kansrijk is. Gezien het oplopend verzuim is het cruciaal om hierop in te grijpen.’ De eerste twee ziektejaren vormen vooral voor kleinere bedrijven bovendien een grote last, zowel financieel als op het gebied van re-integratie.

 

Wetsvoorstel

Voor een groep langdurig zieken is het beter om de re-integratieinzet eerder te verleggen naar het tweede spoor, schrijven de ondernemersorganisaties. Het wetsvoorstel Wijziging re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar van werknemers bij kleine en middelgrote bedrijven, dat voortvloeit uit het SER MLT, is daarbij een eerste goede stap.