‘Op tijd aan de slag met digitale toegankelijkheid voor mensen met beperking’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
27-01-2023

Op grond van een Europese richtlijn moeten verschillende (digitale) diensten en producten die ondernemers leveren of gebruiken, op 28 juni 2025 toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. ‘Het is belangrijk dat iedereen in onze samenleving ook digitaal volop kan meedoen. Tegelijk vraagt deze richtlijn het nodige van bedrijven. Van belang is dat zij tijdig met hun voorbereidingen beginnen en ondersteuning krijgen van hun leveranciers’, zo zei Jacco Vonhof voorzitter-MKB-Nederland vandaag bij de ronde tafel die de ondernemersorganisatie samen met VNO-NCW over digitale toegankelijkheid had georganiseerd.

 

European Accessibility Act

Nederland telt 2,5 miljoen mensen met een beperking. Voor mensen met een visuele beperking (circa 300.000) maar ook bijvoorbeeld laaggeletterden, is het bezoeken en gebruiken van websites, apps, maar bijvoorbeeld ook mobiele pinapparaten en automaten voor kaartverkoop, vaak moeilijk of zelfs onmogelijk. De European Accessibility Act, die in 2023/2024 in Nederland wordt geïmplementeerd en vanaf 28 juni 2025 ook wordt gehandhaafd, moet daar een einde aan maken. Deze richtlijn stelt eisen aan de toegankelijkheid van digitale producten en diensten die bedrijven leveren of gebruiken. Alleen voor kleinere bedrijven (maximaal 10 fte en een omzet tot 2 miljoen euro) die diensten leveren, geldt een uitzondering. De websites en apps van overheidsinstellingen moeten al sinds september 2020 aan de digitale toegankelijkheidseisen voldoen.

 

Voortrekkersrol

Deelnemers aan de ronde tafelbijeenkomst in de Malietoren waren grote leveranciers van digitale producten en diensten, zoals Google, Meta, en Dell, en brancheorganisaties zoals Thuiswinkel.org, NLdigital en Dutch Digital Agencies. Er is informatie met elkaar gedeeld en er werd gesproken over de kansen en uitdagingen van digitale toegankelijkheid en de regelgeving die eraan komt. Volgens Vonhof spelen de grote leveranciers en hostingspartijen met mkb-bedrijven als klant een belangrijke voortrekkersrol: ‘We roepen hen op om ondernemers te ondersteunen en te helpen om hun websites, apps en dergelijke op tijd toegankelijk te maken. Het gaat om soms best ingrijpende maatregelen. Voor mkb-ondernemers is van belang dat zij niet allemaal zelf het wiel hoeven uit te vinden en dat ze het vereiste toegankelijkheidsniveau makkelijk kunnen bijhouden.’

 

MKB Toegankelijk

De ronde tafel is georganiseerd vanuit het programma MKB Toegankelijk, waarmee MKB-Nederland en VNO-NCW in samenwerking met onder andere het ministerie van VWS brancheorganisaties en bedrijven stimuleren om werk te maken van toegankelijkheid. De ambitie is dat iedereen zonder drempels moet kunnen meedoen, en die ambitie wordt ondersteund door de ratificatie door Nederland van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. In het VN-verdrag staat de autonomie van mensen met een beperking centraal.

 

Positieve impact

Inzetten op toegankelijkheid biedt ondernemers zelf ook kansen. Een toegankelijk product of dienst levert namelijk meer afzet en dus meer omzet op en heeft een positieve impact op de maatschappij. Informatie, advies en tips over toegankelijk ondernemen en de richtlijn zijn terug te vinden op de website www.mkbtoegankelijk.nl/website. Ook kunnen ondernemers zelf testen hoe digitaal toegankelijk hun eigen website is via: www.ismijnsitetoegankelijk.nl