Werkgevers halen doel Banenafspraak in 2020 ondanks corona

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
08-07-2021

Werkgevers in de marktsector moesten eind 2020 50.000 banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is – ondanks het moeilijke coronajaar – gelukt, zo blijkt uit de brief die minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer stuurde over de Banenafspraak. Het bedrijfsleven realiseerde in totaal 53.799 banen. Koolmees noemt dit een mooie prestatie, in een jaar dat gekenmerkt werd door de wereldwijde coronapandemie.

 

Doelstellingen behaald

De overheidswerkgevers hebben nu in totaal 12.298 banen van de afgesproken 17.500 banen gerealiseerd. Wel haalde de overheid voor het eerst nipt de jaardoelstelling van 2.500 banen. De sombere verwachtingen aan het begin van de pandemie zijn daarmee niet bewaarheid. ‘De focus op baanbehoud en waar mogelijk groei heeft ertoe geleid dat marktwerkgevers, ondanks het feit dat sommige sectoren zwaar getroffen zijn, hun doelstellingen hebben kunnen behalen’, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

 

Werkgevers stimuleren

Koolmees schrijft dat de urgentie groot is om te komen tot een systeem dat werkgevers stimuleert om nog meer banen voor de doelgroep te realiseren. Belangrijke bouwstenen zijn kwantitatieve afspraken, een positieve benadering van werkgevers om veel breder inclusief werkgeverschap te bereiken, het vereenvoudigen van het systeem van de banenafspraak en de ondersteuning voor zowel de doelgroep als werkgevers.

 

Regelgeving vereenvoudigen

MKB-Nederland en VNO-NCW onderschrijven deze analyse. ‘Vereenvoudiging en uniformering van regelgeving is dringend nodig. Dat helpt werkgevers en werkzoekenden bij het vervullen van hun inclusieve ambities.’