Accountancy

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Bedrijven worden geconfronteerd met allerlei nationale en internationale regels op het gebied van accountancy. Het is belangrijk dat deze regels zoveel mogelijk aansluiten bij de dagelijkse praktijk van ondernemingen en de administratieve lastendruk, waarmee ondernemingen toch al worden geconfronteerd, niet onevenredig vergroten. <br/>

Actuele ontwikkelingen op het gebied van accountancy komen langs verschillende kanalen op ondernemingen af. Voor nationale regelgeving op het gebied van financiële verslaggeving heeft VNO-NCW zitting in de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Daarnaast worden beursondernemingen geconfronteerd met internationale regels voor financiële verslaggeving, met name via de International Accounting Standards Board (IASB). Het belangrijkste private orgaan dat over deze regels adviseert is de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

Op het terrein van toezicht op accountants en financiële verslaggeving zijn er twee wetten van toepassing: het toezicht op accountantsorganisaties en het toezicht op financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen.

Bij het AFM-toezicht op accountants houdt VNO-NCW ook de belangen van het gecontroleerde bedrijfsleven nauwlettend in de gaten. Ook bij het AFM-toezicht op de financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen is dit het geval. Daartoe heeft VNO-NCW onder meer frequent contact met de AFM.

Lees meer