Accountancy

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Bedrijven worden geconfronteerd met allerlei nationale en internationale regels op het gebied van accountancy. Het is belangrijk dat deze regels zoveel mogelijk aansluiten bij de dagelijkse praktijk van ondernemingen en de administratieve lastendruk, waarmee ondernemingen toch al worden geconfronteerd, niet onevenredig vergroten.

Raad voor de Jaarverslaggeving

Actuele ontwikkelingen op het gebied van accountancy komen langs verschillende kanten op ondernemingen af. Voor regelgeving op het gebied van financiële verslaggeving en input in internationale ontwikkelingen, heeft VNO-NCW zitting in de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ).

 

Internationale regels

Beursondernemingen worden geconfronteerd met internationale regels voor financiële verslaggeving van de International Accounting Standards Board (IASB). Het belangrijkste Europese private orgaan dat over deze regels adviseert, is de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Hierbij is VNO-NCW via BusinessEurope en via de RJ betrokken.

 

Autoriteit Financiële Markten

Bij het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op accountantsorganisaties houdt VNO-NCW de belangen van het gecontroleerde bedrijfsleven nauwlettend in de gaten. Ook bij het AFM-toezicht op de financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen is dit het geval. Daartoe heeft VNO-NCW onder meer frequent contact met de AFM en andere belanghebbende organisaties.

 
Lees meer
Boekje
10-02-2021
Ondernemen voor Brede Welvaart
MKB-Nederland en VNO-NCW kiezen voor een nieuwe koers: Ondernemen voor Brede Welvaart. Behalve economische groei stelt het bedrijfsleven een inclusieve samenleving – met werk en gelijke kansen – en een duurzame leefomgeving als prioriteit.