Administratieve lasten en regeldruk

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Minder administratieve lasten en minder regels zorgen voor een aanzienlijke verbetering van het klimaat voor nieuwe en bestaande ondernemingen. Daarom moet systematisch en consequent het mes worden gezet in allerlei administratieve lasten en overbodige regels. Een nettovermindering van de regeldruk (in brede zin: nalevingskosten, administratieve- én toezichtlasten) blijft hard nodig. Dat geeft ondernemers meer ruimte en zorgt voor lagere kosten, zonder dat het de schatkist belast.

 

Omgevingswet

Een kostenstijging voor ondernemers als gevolg van nieuwe regelgeving, moet altijd gecompenseerd worden door te schrappen in kosten van bestaande regelgeving. De inzet van ICT om administratieve lasten te verlichten (Ondernemingsdossier) moet bevorderd worden. Uitgangspunt moet zijn 'vertrouwen in plaats van wantrouwen' en het principe van 'Think Small First' zoals vastgelegd in de Europese Small Business Act. De overheid zou in moeten zetten op het tegengaan van nationale koppen op Europese regelgeving. Daarnaast moet worden doorgegaan met de integratie van alle wetten en uitvoeringsregelingen op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, water en natuur in één integrale Omgevingswet.

 

Toets

Helaas brengt de overheid niet altijd de gevolgen van beleid via een bedrijfseffectentoets in beeld. Indien dit wel het geval is, richt zich dit enkel op de meerjarige administratieve lasten. De aanpassingskosten worden vaak buiten beeld gehouden. Dit maakt dat de besluitvorming wordt gedaan zonder (een volledig) inzicht in de administratieve lasten en regeldruk. Tevens ontbeert het hier aan 'vreemde ogen' bij het opstellen van een bedrijfseffectentoets. Helaas zijn er maar een paar departementen die echt werk maken van de reductie van administratieve lasten, voor het gros is er nog veel werk aan de winkel voor een serieuze aanpak van de administratieve lasten en regeldruk.

Lees meer