Energie

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Het Nederlandse energiebeleid moet leunen op vier pijlers: voorzieningszekerheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en het benutten van kansen in de nationale en internationale markt. Overheid, bedrijven en milieubeweging maken op dit moment afspraken in het Klimaatakkoord over hoe de ambities op het gebied van energie en klimaat kunnen worden gerealiseerd. In 2050 wil Nederland de uitstoot van CO2 met 95 procent gereduceerd hebben ten opzichte van 1990. In 2030 moet al 49 procent zijn gerealiseerd.

Benutten van kansen klimaatvraagstuk

De transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening is een enorm aanpassingsproces. Het Nederlandse bedrijfsleven, met haar kennis en innovatiekracht, wil hierin een toonaangevende rol spelen. Nederland kan zo een bijdrage leveren aan het oplossen van het mondiale klimaatvraagstuk én kansen benutten op de internationale markt.

 

Van Energieakkoord naar Klimaatakkoord

Nederland zette in 2013 met het Energieakkoord een ambitieuze stap naar het verduurzamen van de economie, tegen aanvaardbare kosten voor burgers en bedrijven. Maar er is meer nodig. De transitie naar een CO2-neutrale economie in 2050 vraagt namelijk om een versnelling van de klimaat- en energietransitie de komende 30 jaar met een factor 3 tot 4. Dit betekent dat in het door het kabinet aangekondigde Klimaatakkoord uit een ander vaatje moet worden getapt. Alleen via disruptieve, next level innovaties kunnen de benodigde sprongen in CO2-reductie worden gemaakt.

 

Circulaire economie

De energietransitie is een verandering van een centrale, grotendeels fossiele energievoorziening, naar een duurzaam systeem dat in alle aspecten van de economie is doorgedrongen. Energie, warmte en CO2 worden sectoroverstijgend en circulair geleverd en afgenomen. CO2 is dan geen schadelijk afvalproduct meer, maar een grondstof. Het Klimaatakkoord moet deze zogeheten systeemtransitie van onze energievoorziening centraal stellen.

 

Betaalbaarheid energietransitie

Uiteindelijk is het de markt – gestuurd door een betekenisvolle CO2-prijs – die moet bepalen voor welke oplossingen wordt gekozen. Die zorgt ervoor dat de energietransitie voor burgers en ondernemers niet te duur wordt. Uiteindelijk gaat het om het vinden van balans tussen duurzaamheid, leveringszekerheid en betaalbaarheid.

 

Internationaal concurrerende bedrijven

Betaalbaarheid is vooral belangrijk voor de energie-intensieve industrie. Deze internationaal concurrerende bedrijven (die bijvoorbeeld staal, glas of papier maken) zijn onmisbaar voor de economie en werkgelegenheid. Zij staan aan het begin van Nederlandse en Europese waardeketens. De internationale concurrentiepositie van deze bedrijven moet worden gewaarborgd.

 
Lees meer
Brochure
14-02-2017
NL Next level: Energie voor de toekomst: van nota’s naar uitvoering
Met dit NL Next Levelprogramma biedt het Nederlands bedrijfsleven een concreet plan hoe Nederland de noodzakelijke versnelling naar een CO2-neutrale economie kan organiseren. Zodat we in 2050 daadwerkelijk klimaatneutraal zijn en een aantal achterstanden sneller inlopen.
Project
03-06-2019

Dit jaar gaat de Informatieplicht Energiebesparing in. De WATTjemoetweten.nl campagne van MKB-Nederland en VNO-NCW informeert ondernemers hierover en ondersteunt ze.