Energie

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Het Nederlandse energiebeleid moet gericht zijn op vier pijlers: voorzieningszekerheid, betaalbaarheid, schone energie en het benutten van economische kansen in de nationale en internationale markt. Nederland heeft in 2013 met het nationale Energieakkoord een ambitieuze stap gezet naar het verduurzamen van de economie, tegen aanvaardbare kosten voor burgers en bedrijven. De brede steun voor het akkoord geeft duidelijkheid op lange termijn, wat resulteert in investeringszekerheid voor ondernemingen.

De transitie naar een schonere energievoorziening is een enorm aanpassingsproces en kan alleen worden bereikt met de kennis en innovatiekracht van het bedrijfsleven. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft de ambitie daarbij een toonaangevende rol spelen. De topsector energie biedt daarvoor een uitstekend uitgangspunt. Op deze manier kan Nederland een bijdrage leveren aan het oplossen van het mondiale klimaatvraagstuk en kansen op de internationale markt benutten.

Ook de doelstellingen uit het Energieakkoord voor duurzame groei zijn ambitieus. Zo moet er een besparing van het eindenergieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar (100 petajoule aan energiebesparing per 2020) gerealiseerd worden en moet het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023. Ook moet het akkoord 15.000 banen opleveren.

VNO-NCW onderschrijft de doelstelling om in 2050 een volledig duurzame energievoorziening te realiseren. Op weg daar naar toe kan Nederland het zich niet veroorloven om bepaalde opties op voorhand uit te sluiten. Dit betekent dat Nederland nadrukkelijk óók moet blijven kijken naar energiebesparing, CO2-opslag, kernenergie, thorium en schaliegas.

Uiteindelijk is het de markt – gestuurd door een betekenisvolle CO2-prijs - die moet bepalen voor welke oplossingen gekozen wordt. Dat zorgt er ook voor dat de energietransitie voor burgers en ondernemers niet te duur wordt. Uiteindelijk gaat het immers om het vinden van de balans tussen duurzaamheid, leveringszekerheid en betaalbaarheid.

Die betaalbaarheid is vooral van belang voor de energie-intensieve industrie. Deze internationaal concurrerende bedrijven, die bijvoorbeeld staal, glas of papier maken, zijn belangrijk voor de economie en werkgelegenheid. Zo staan zij aan het begin van veel Nederlandse en Europese waardeketens.  De internationale concurrentiepositie van deze bedrijven moet daarom worden gewaarborgd.

Lees meer
Brochure
14-02-2017
NL Next level: Energie voor de toekomst: van nota’s naar uitvoering
Met dit NL Next Levelprogramma biedt het Nederlands bedrijfsleven een concreet plan hoe Nederland de noodzakelijke versnelling naar een CO2-neutrale economie kan organiseren. Zodat we in 2050 daadwerkelijk klimaatneutraal zijn en een aantal achterstanden sneller inlopen.