Flexarbeid

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

In deze tijd van wereldwijde concurrentie moeten bedrijven flexibel inspelen op kansen en bedreigingen. De lasten verbonden aan vaste arbeid (cao, sociale zekerheid en pensioen) drukken echter aanzienlijk op de totale kosten en de mobiliteit van vaste arbeid is gering. Ondernemingen zoeken op de arbeidsmarkt naar oplossingen: meer tijdelijke contracten, werken met zelfstandig professionals. Dit proberen in te dammen slaat de plank mis.

De snelle groei van het aantal zelfstandig professionals kan symbool staan voor de transitie die op de arbeidsmarkt gaande is. De ondernemender cultuur die het met zich mee brengt moet worden gekoesterd. Ook 'gewone' flexibele arbeidscontracten zijn onmisbaar voor bedrijven. De mogelijkheid tot het bieden van flexibele contracten vergroot het aanpassingsvermogen van bedrijven en voorkomt dat mensen in tijden van economische onzekerheid langdurig aan de kant komen te staan.

Pogingen om de arbeidsmarkt minder flexibel te maken zijn daarom een verkeerde benadering. Beter is het om na te denken over een stelsel waarin niet de werknemer maar de werkende centraal staat. Dat impliceert een stelsel waarin regelingen voor werkenden optioneel beschikbaar zijn om risico's van arbeidsongeschiktheid, pensioen en ziektekosten af te dekken.

Lees meer