Branchevereniging aan het woord: GeoBusiness Nederland, de brancheorganisatie voor bedrijven die werken met geo-informatie

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
02-05-2022

In deze serie komen de brancheleden van MKB-Nederland en VNO-NCW aan het woord. Deze week directeur Camille van der Harten van GeoBusiness Nederland.

 

Vertel eens over uw branchevereniging.

“Onze leden zijn bedrijven die werken met geo-informatie. Dat kunnen bedrijven zijn die geodata inwinnen, maar onder onze leden zitten ook softwareontwikkelaars en dienstverleners. De jaarlijkse omzet van onze branche is 1,5 miljard, maar de impact is vele malen groter. Onze vereniging telt ruim 80 leden die samen verantwoordelijk zijn voor zo’n driekwart van de gehele brancheomzet van het bedrijfsleven.”

 

Wat is uw achtergrond?

Ik ben iets meer dan tien jaar directeur van GeoBusiness Nederland. Na mijn studie heb ik eerst lange tijd in het buitenland gewerkt, onder andere voor de Nederlandse overheid en de Verenigde Naties, en daarna in Nederland voor het bedrijfsleven.  Mijn werk heeft zich altijd afgespeeld in de wereld van de geo-informatie. Mijn opleiding heb ik in Wageningen gedaan, van huis uit ben ik tropisch landbouwingenieur.”

 

Welke actuele kwesties spelen er momenteel voor jullie?

“Wij lopen aan tegen een tekort aan goed geschoold personeel. Met name als het gaat om het specialistische werk van het verzamelen van geodata. Die metingen moeten heel precies gebeuren. Het onderwijs is de afgelopen jaren onvoldoende meegegroeid met de digitale ontwikkelingen in ons vak. Daarom zien we nu een tekort. Terwijl dit werk ook in de toekomst hard nodig zal zijn.

Onze brancheorganisatie is daarnaast nauw betrokken bij belangrijke onderwerpen als de nieuwe Omgevingsvisie. We zijn in Nederland bezig met een volledige herinrichting. Dat gaat onder meer om ruilverkaveling en het aanwijzen van natuurgebieden. Onze leden leveren hieraan een heel grote bijdrage. Op dit moment zijn we zelfs bezig met het creëren van een digitale tweeling van heel Nederland. Een virtuele kopie in 3D om ons land op een innovatieve manier in kaart te brengen. Deze presenteren we binnenkort met onze voorzitter Ed Nijpels aan minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.”

 

Wat zijn belangrijke lobbypunten?

“Het eerste is een gelijkwaardig speelveld. We zijn continu in dialoog met de overheid over landelijke standaarden en een goede basisregistratie. Het tweede punt is dat we willen laten zien wat we kunnen betekenen in landelijke kwesties als de mobiliteitsagenda en de energietransitie. Neem het toewerken naar gasloze wijken, daarvoor moet je precies weten hoe de elektriciteitsnetwerken er per straat uit zien. Dat soort data in kaart brengen, is precies wat onze leden heel goed kunnen.”

 

Hoe ziet u de toekomst van de branchevereniging in het algemeen?

“Ik denk niet dat de branchevereniging ooit zal verdwijnen. Je ziet wel dat onze maatschappij individualistischer wordt en er minder animo is om lid te worden van een beroepsvereniging. Maar een branchevereniging blijft van belang, met name voor kleinere branches zoals wij. Wij hebben ook weleens gedacht: zouden we moeten fuseren? Maar er is onder leden juist behoefte aan een vereniging die zich richt op het specialistische werk.”

 

Waarom zijn jullie lid van MKB-Nederland?

“We zijn een paar jaar geleden lid geworden omdat we willen leren van andere verenigingen. En we doen graag een beroep op de kennis en lobby van MKB-Nederland. Heel recent nog hebben we dat gezien tijdens de coronacrisis, toen we te maken hadden met hoog verzuim en nieuwe subsidieregelingen. Dan is het fijn om advies te krijgen en gebruik te kunnen maken van de ondersteunende diensten.”

 

Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen en waarom?

“Ik ben naast mijn werk als directeur ook actief in de sportwereld. Ik zou dus wel willen ruilen met een branchevereniging in de sport, zoals hockey of voetbal. Ik ben heel benieuwd hoe dat werkt in zo’n wereld.”