Branchevereniging aan het woord: Club van Elf

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
30-03-2023

De Club van Elf is de branchevereniging voor de toonaangevende Nederlandse dagattracties. Directeur Karin Kuiper vertelt.

 

Wat is er te vertellen over de branche en branchevereniging?

‘De Club van Elf heeft verschillende leden uit de dagrecreatiesector, waaronder dierentuinen, musea en attractieparken, maar ook Madurodam en de Keukenhof. We bestaan dit jaar 50 jaar, dus we vieren een feestelijk jubileumjaar. Van 11 leden in 1973, waar onze naam op is gebaseerd, zijn we gegroeid naar 23 nu.

Wij zetten het belang van recreëren en ontmoeten op de kaart. In artikel 22 van de Grondwet staat dat de overheid de voorwaarden moet scheppen voor vrijetijdsbesteding. Dat blijven we benadrukken. Daarnaast doen we aan onderlinge kennisdeling, op strategisch niveau of op het gebied van bedrijfsvoering. Zo treedt binnenkort de Single Use Plastics Directive in werking. Samen denken we na over hoe we dat onderwerp gaan aanpakken.’

 

Hoe lang bent u al directeur en wat is uw achtergrond?

‘Ik ben sinds 1 februari directeur. Samen met een officemanager vorm ik het bureau van de Club van Elf. Daarvoor werkte ik bij MKB-Nederland en later bij VNO-NCW, de laatste negen jaar als secretaris van het platform Gastvrij Nederland.’

 

Welke actuele (lobby)kwesties spelen er momenteel voor jullie?

‘Voor de meeste leden gaat het seizoen weer starten. De musea en enkele parken zijn jaarrond open, maar een deel is dat niet. Daarom kennen we een grote component seizoensarbeid. Flexibele arbeid is voor ons een heel belangrijk dossier. Sowieso het hele personeelsdossier, dus ook de arbeidsmarktkrapte. Verder zijn alle leden druk bezig met verduurzaming. En we zullen er altijd voor pleiten, samen met de partners binnen Gastvrij Nederland, om naast de ruimte voor wonen, werken en mobiliteit, ook te zorgen voor ruimte om te recreëren.’

 

Hoe ziet u de toekomst van uw branche en branchevereniging?

‘Wij zijn ervan overtuigd dat vrijetijdsbesteding en recreatie altijd een factor van belang is in het leven van mensen. Recreatie is goed voor het welzijn van mensen, en daarmee ook voor de brede welvaart. Mensen die kunnen ontspannen, voelen zich beter. Onze leden zijn diep in de maatschappij geworteld. En ze dragen bij aan regionale en lokale economie. De omzet van onze leden over 2022 liep tegen de 750 miljoen euro.

De Club van Elf heeft als brancheorganisatie zeker toekomst, omdat we echt met de leden meerwaarde proberen te bereiken voor het lidmaatschap. Onder andere door onderlinge kennisdeling en door gezamenlijk het belang van recreatie op de kaart te zetten.’

 

Waarom zijn jullie lid van VNO-NCW?

‘Wij hebben een klein bureau en de lobby op alle ondernemings- en werkgeversdossiers is wat ons betreft belegd bij en in handen van VNO-NCW. Dat zouden wij als individuele branche nooit zelf kunnen. We zien bij uitstek het belang van de collectieve belangenbehartiging namens het bedrijfsleven bij de landelijke politiek. Dus VNO-NCW is voor ons echt een lobbyorganisatie. Zelf zijn we binnen VNO-NCW actief, onder meer in het platform Gastvrij Nederland. Ik zit in het directeurenoverleg en de commissie ondernemerschap.’

 

Met welke branchedirecteur zou u wel eens een dag willen ruilen?

‘Ik zou het leuk vinden om een dagje te ruilen met de directeur van de Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven. Dat is ook een branchevereniging met een beperkt aantal leden, heel anders dan bijvoorbeeld Koninklijke Horeca Nederland. Bovendien is het een branche die voor flink wat maatschappelijke uitdagingen staat. Dus ik zie overeenkomsten, maar ook verschillen. Interessant om eens mee te maken.’