'Maak nieuwe loketten voor arbeidsmarkt complementair'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
23-11-2022

Als werkgever is het vinden van personeel vaak een heel proces van regelingen, fondsen, loketten en begeleiders. Zeker als het gaat om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, die wat extra hulp nodig hebben een baan te vinden. Wat als je ook nog wilt om- of bijscholen? Ik ken vanwege mijn werk alle regelingen en loketten, maar zelfs ik vind het af en toe een wirwar.

 

Loketten voor dienstverlening arbeidsmarkt 

Het kabinet wil dat hele proces nu eenvoudiger maken voor werkgevers én werknemers. Een goed idee natuurlijk. Minister Van Gennip denkt de dienstverlening op de arbeidsmarkt, met name voor werknemers, te verbeteren door 35 loketten door heel het land op te zetten. Iedereen moet daar terechtkunnen met vragen over werk. Daarin werken dan veel partijen samen die nu ook al actief zijn op dit onderwerp, zoals gemeentes, de UWV en opleidingsinstituten. Ook het bedrijfsleven kan daar straks aankloppen met vragen over instroom, doorstroom en uitstroom van werknemers.

 

Van werk naar werk helpen 

Ik zie natuurlijk de voordelen als dit allemaal echt werkt en je niet langer gefrustreerd van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Wel bestaat er al een hele infrastructuur om mensen van werk naar werk te helpen. In de praktijk zetten de meeste werkenden stappen in hun carrière zonder hulp van een gemeente of UWV. Dat werkt ook meestal vrij goed. Sociale partners hebben al afgesproken deze bestaande structuur de komende jaren verder uit te bouwen en te verbeteren.

 

Aanvalsplan techniek 

Een goed voorbeeld van hoe het bedrijfsleven nu al zelf dit proces uitbreidt en verbetert, is het onlangs gepresenteerde ‘aanvalsplan techniek’. Een ambitieus initiatief om mensen voor langere tijd aan een bedrijf te verbinden, op te leiden en te behouden voor de technieksector. Het aanvalsplan is ook een mooi voorbeeld voor andere sectoren die te maken hebben met structurele krapte.

 

Niet op stoel werkgever 

De nieuwe aangekondigde opzet van loketten moet complementair zijn aan de bestaande structuur. Ook mag de uitvoerder van dat systeem niet op de stoel van de werkgever gaan zitten. Laten we nou geen nieuwe, logge uitvoeringsorganisatie introduceren die de problemen eerder vergroot dan wegneemt, maar een systeem dat echt iets toevoegt aan alles wat nu al goed loopt. 

  

Antoine Reijnders

Beleidssecretaris arbeidsmarkt