EU-China dialoog over veiligheid op het werk bereikt resultaat

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
29-01-2024

 

De EU en China voeren jaarlijks overleg met elkaar over maatregelen die leiden tot betere arbeidsomstandigheden. Afgelopen 11 en 12 december vond alweer de 13e dialoog plaats in Beijing.

Hierbij was vanuit de EU niet alleen de Europese Commissie betrokken, maar ook vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de EU. In de laatste dialoog hebben drie onderwerpen centraal gestaan.

Tijdens het overleg toonde China met name belangstelling voor de risico’s die worden gelopen tijdens het werken met chemische stoffen en voor de risico’s van het werken in mijnen.

Ook werd er gesproken over het gezamenlijk ontwikkelen van beleid op basis van wetenschappelijk onderzoek en data. Nederland heeft toegelicht op welke manier wettelijke grenswaarden in de EU tot stand komen. Nederland werkt daarbij aan een nieuw systeem onder de naam ‘Haalbaarheidsonderzoek Nieuwe Stijl’.

 

De lange samenwerking tussen de EU en China heeft in China geleid tot een zichtbare aanpak en verbetering van arbeidsomstandigheden in bedrijven met grote risico’s. Deze dialoog over veiligheid op het werk is een voorbeeld van hoe in de complexe relatie tussen de EU en China ook verdere samenwerking vorm kan krijgen. Het veiligheidsbewustzijn is inmiddels groot, de Chinese bedrijven nemen de Europese methodiek van veilig werken over.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.