Een supermacht in plaats van een superstaat

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
29-01-2024

 

Het VVD verkiezingsprogramma voor 2024 is het meest offensieve Europese programma dat de VVD ooit schreef. Het positioneert de EU als een supermacht in plaats van een superstaat. Iets dat noodzakelijk is geworden nu ons continent een oorlog beleeft waarin niets minder dan onze eigen veiligheidsorde op het spel staat. Het doet enkele verregaande voorstellen om de Europese Unie meer slagkracht te geven op buitenland-en veiligheidsterrein, zoals de omvorming van de Raad voor Regeringsleiders tot een veiligheidsraad die internationale crises aan de buitengrenzen van de EU kan aanpakken. Het nodigt niet-EU en NAVO-landen als het VK en Noorwegen uit om daaraan bij te dragen en het schaft het veto af op de EU-buitenlandpolitiek met uitzondering van de uitbreiding met nieuwe toetredende landen. De VVD pleit voor een Europese pijler onder de NAVO en wil op defensie-gebied  binnen de EU intensiveren in het militair-civiele domein en voorwaardenscheppend voor een Europese defensie-industrie met veel meer capaciteit. O.a. wordt het EU defensiefonds opgehoogd met middelen die niet gebruikt zijn uit o.a. het Coronafonds, maar ook wordt het opengesteld voor gemeenschappelijke defensieprojecten met landen als de VS en het VK, hetgeen goed is voor het Nederlandse bedrijfsleven.

 

 

Het VVD-programma EP2024 kent een uitgebreide asiel-en arbeidsmigratie paragraaf. Hierbij wordt een reeks aan maatregelen voorgesteld om de asielmigratie fors te beteugelen en al ruim voor de Europese buitengrenzen tot staan te brengen, terwijl voor arbeidsmigratie veel gerichter beleid wordt voorgesteld. De VVD kiest nadrukkelijk voor afspraken binnen en met de EU, maar houdt zich het recht voor om als die allemaal niet tot stand zouden komen, een opt-out te bepleiten bij een Verdragswijziging.

 

De VVD kiest voor een realistisch-ambitieus energie-en klimaatbeleid, waarbij het halen van de gestelde doelen centraal staat en niet het formuleren van nieuwe doelen. Ruim baan wordt gegeven aan innovatief bedrijfsleven en daarvoor wil de VVD ook ruim de Europese portemonnee trekken. Grondstoffen en mineralen-beleid wordt zoveel mogelijk Europees zodat de eigen soevereiniteit voorop komt te staan en ook handelsbeleid zal in teken komen te staan van veel nieuwe initiatieven, waarbij de continentale Europese belangen het best gediend zijn. Tenslotte doet de VVD voorstellen voor de modernisering van het landbouwbeleid, de voltooiing van de interne markt en het programma gaat zeer uitgebreid in op een veilige en vrije, typisch Europese levenssfeer in het digitale domein met de opkomst van IoT, Chat GPT en AI.

 

Een realistisch en ambitieus programma waarin staat wat de VVD wél wil met de EU.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.