‘AP wijst vergunningsaanvraag criminaliteit af, politiek nu aan zet’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
21-10-2021

MKB-Nederland en de vereniging VODIOM zijn teleurgesteld dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hun vergunningsaanvraag om cross-sectoraal informatie over criminelen te kunnen uitwisselen heeft afgewezen. Volgens de AP is fraudebestrijding in Nederland ‘primair een taak  van de overheid’ en is het aan de wetgever om in de strijd tegen criminaliteit gegevensuitwisseling tussen sectoren mogelijk te maken. 'Die lobby waren we parallel al gestart, maar nu is het helder: de politiek is aan zet en moet dit nu echt snel oppakken', zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland.  Dat zal ook de inzet van de ondernemersorganisatie worden bij de ronde tafel over dit onderwerp in de Tweede Kamer, die CDA en VVD binnenkort organiseren.

 

Gegevensuitwisseling sectoren niet mogelijk

Ondernemers kunnen en willen zelf meer doen tegen toenemende fraude, ondermijning en andere vormen van criminaliteit, die hen miljarden per jaar kosten en een enorme impact hebben. De Nederlandse privacywetgeving maakt het hen echter onmogelijk onderling – tussen sectoren - gegevens uit te wisselen en elkaar voor ellende te behoeden. Terwijl professioneel georganiseerde bendes van criminelen zich natuurlijk niet beperken tot één sector. Alleen al fraude kost ondernemers op jaarbasis een slordige 4 miljard euro.

 

Kwalijk

'Ondernemers die hiervan aangifte doen, krijgen vaak nul op het rekest', zegt Vonhof. 'De politie heeft het veel te druk en zit met een enorm capaciteitstekort, waardoor het opsporen van dit soort fraude geen prioriteit krijgt. Terwijl we allemaal weten wat voor ontwrichtende schade dit soort criminaliteit in de samenleving veroorzaakt. Financiële middelen die door fraude worden verkregen, zijn een bron waarmee ondermijning en zware criminaliteit in stand worden gehouden. Het is kwalijk dat we niet de kans krijgen daar zelf preventief iets aan te doen.'

 

Nut en noodzaak

De organisaties kijken nu naar het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer, die dat met een wetswijziging wel mogelijk moeten maken. Ook starten ze een aantal pilots om het belang van gegevensuitwisseling – uiteraard met borging van de privacy - nog eens extra te onderstrepen. 'We verwachten de Kamer tijdens de ronde tafel in elk geval te kunnen overtuigen van nut en noodzaak om dit voor eens en altijd goed te regelen.'

 

Brits voorbeeld

MKB-Nederland en VODIOM willen naar Brits voorbeeld een register voor ondernemers voor informatiedeling over fraudeurs in het leven roepen. In het Verenigd Koninkrijk werkt zo’n register (CIFAS) al jaren met succes en besparen de deelnemende bedrijven op jaarbasis meer dan 1,5 miljard pond aan schade. Het systeem zorgt bovendien voor meer vertrouwen bij ondernemers en consumenten en scheelt de politie een hoop werk.
Om zo’n register in Nederland te kunnen opzetten heeft MKB-Nederland de vereniging Veilig Ondernemen Door Informatie Op Maat (VODIOM) opgericht, die formeel de vergunning bij de AP had aangevraagd. Arthur van Dijk, de Commissaris van de Koning in Noord-Holland, wordt met ingang van 1 januari aanstaande voorzitter van VODIOM.

 

Behoefte leeft breed

De behoefte om meer informatie te mogen delen leeft breed binnen de vele branches en sectoren uit de achterban die veel met fraude en ondermijning te maken hebben. Het ministerie van Justitie & Veiligheid steunt het initiatief en heeft het vergunningstraject bij de AP gesubsidieerd.