‘Help de wereld dan ook echt verduurzamen’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
09-11-2021

Het kabinet schaart zich bij een groep landen die tijdens de klimaattop in Glasgow heeft toegezegd om te stoppen met het ondersteunen van investeringen in olie- en gasprojecten, bijvoorbeeld via zogeheten exportkredietverzekeringen.

 

Help ontwikkelingslanden

De landen die de verklaring van Glasgow onderschrijven willen voor elkaar krijgen dat geen nieuwe fossiele energieprojecten worden opgestart. ‘Als ze dat werkelijk menen, moeten ze bereid zijn om de wereld te helpen om in hoog tempo op zeer grote schaal duurzame energie te gaan produceren. De wereldwijde energievraag zal immers nog toenemen, doordat een groot deel van de wereldbevolking vanuit armoede naar een hoger welvaartsniveau klimt. Bovendien zullen we ontwikkelingslanden die met nieuwe fossiele bronnen in hun ontwikkeling zouden kunnen voorzien, moeten helpen met alternatieven. Anders blijkt het symboolpolitiek met ondertussen negatieve gevolgen voor onze bedrijven,’ aldus MKB-Nederland en VNO-NCW in een eerste reactie op de plannen.

De ondernemersorganisaties wijzen er op dat de kans groot is dat nieuwe gasprojecten anders alsnog doorgaan omdat niet alle landen de verklaring ondertekenen.

 

Goed instrumentarium voor ontwikkelingssamenwerking en export opzetten

Nederland kan haar commitment aan de verklaring vorm geven door een goed instrumentarium voor ontwikkelingssamenwerking en export te ontwerpen. Nederlandse bedrijven kunnen met hun wereldwijd erkende ervaring en expertise vervolgens een belangrijke rol spelen in het realiseren van veel meer duurzame opwek in de wereld, juist ook in ontwikkelingslanden met bijvoorbeeld de aanleg van windmolenparken en andere nieuwe (duurzame) infrastructuur, bijvoorbeeld voor groene waterstof. De ondernemersorganisaties zijn hierover met het kabinet in gesprek. De ondernemersorganisaties voelen zich daarbij gesteund door de opmerkingen van staatssecretaris Vijlbrief van Financiën die ook wijst op de noodzaak van een zorgvuldige groene transitie mét behoud van banen en kennis in Nederland. Ook zegt hij toe het traject in nauw overleg te doen met de sector.