Lange betaaltermijn overheid in de bouw onder vuur

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
12-04-2022

VVD-Kamerleden De Groot en Rahimi hebben kritische vragen gesteld over de lange betaaltermijnen van publieke opdrachtgevers in de bouw. Bouwend Nederland en MKB-Nederland hadden hier aandacht voor gevraagd in de aanloop naar het Tweede Kamerdebat over mkb-financiering.

 

Kaspositie onder druk

De gemiddelde betaaltermijn van Rijkswaterstaat, Rijksvastgoed en Prorail aan bouwbedrijven is 75 dagen nadat het werk is uitgevoerd, veel langer dan de norm van 30 dagen. Nu grote bouwbedrijven straks hun kleinere onderaannemers ook binnen 30 dagen moeten betalen, komt hun kaspositie ernstig onder druk te staan. In een tijd dat de prijzen van bouwmaterialen de pan uitrijzen en ze fors moeten investeren in elektrisch materieel, wordt dit een nijpende situatie.

 

Bureaucratisch proces

De vertraging zit hem in een te bureaucratisch proces voorafgaand aan de facturatie. Vanwege allerlei controles en goedkeuringsmomenten duurt het gemiddeld 63 dagen voordat een factuur kan worden ingediend. Dat moet en kan sneller, want uiteindelijk worden ook de mkb’ers verderop in de keten hier de dupe van.

 

Toezegging minister

MKB-Nederland is blij dat de minister van Economische Zaken in het debat over mkb-financiering heeft toegezegd dat ze samen met betrokken bewindspersonen van Financiën, BZK en IenW gaat inventariseren hoe het proces versneld kan worden.