Nieuw instrument vergroot cyberweerbaarheid van ondernemers

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
12-01-2021

MKB-Nederland en VNO-NCW en vakinhoudelijke experts hebben een nieuw instrument ontwikkeld om het mkb weerbaarder maken tegen cyberaanvallen. De Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid, die vandaag is gelanceerd, is een online vragenlijst met elf vragen die de ondernemer laat zien welk risico zijn bedrijf loopt en welke concrete maatregelen nodig zijn.

 

Gebrek aan kennis

Digitale veiligheid is bij veel ondernemers een ondergeschoven kindje. Vaak ontbreekt de kennis om de digitale beveiliging goed op orde te brengen. Uit onderzoek van SIDN  in juni 2020 blijkt dat 22 procent van de mkb’ers in 2019 slachtoffer werd van cybercriminaliteit. Het werkelijke getal ligt mogelijk nog hoger, uit schaamte doet niet iedereen aangifte.

 

Afhankelijk in keten

Een cyberaanval heeft niet alleen gevolgen voor het bedrijf zelf. In de ketensamenwerking zijn ook multinationals voor de informatie-uitwisseling afhankelijk van veel kleine en grotere ondernemingen. Net als bij brand en inbraak is de ondernemer zelf verantwoordelijk voor een goede digitale beveiliging van het bedrijf.

 

In de puree

Eenmaal het slachtoffer van cybercriminaliteit, zit de ondernemer in de puree. Computers zijn geblokkeerd, de volledige klantenhistorie is verdwenen en hij kan niet meer bij de planning. Bedrijven die dit overkomt kunnen volledig platkomen te liggen, met soms een faillissement tot gevolg.

 

Digital Trust Center

Onder anderen MKB-Nederland en VNO-NCW,het Verbond van Verzekeraars en NLdigtal, ontwikkelden de Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid onder aanvoering van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Daarnaast werkten ook CIO Platform Nederland, de Nationale Politie, Cyberveilig Nederland en Partnering Trust mee. Het Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid ging vandaag live via het Digital Trust Center, een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: digitaltrustcenter.nl/risicoklasse.

 

Branchenormering

Dit nieuwe instrument sluit aan bij het nog te lanceren initiatief 'Samen Digitaal Veilig' van MKB-Nederland. Samen met een groot aantal branches wordt een (branche)normering ontwikkeld, onder andere op basis van deze risicoklassenindeling en de vijf basisprincipes van het Digital Trust Center. Doelstelling van het initiatief is het mkb in hapklare brokken digitaal veiliger te maken door het toepassen van zelfregulering op brancheniveau. Centraal georganiseerd, met aandacht, draagvlak en actie vanuit de brancheorganisaties zelf.