Ondernemers vragen vergunning AP aan in strijd tegen criminelen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
05-07-2021

In hun strijd tegen criminaliteit willen ondernemers cross-sectoraal informatie kunnen uitwisselen over daders en hun werkwijze. Daartoe heeft voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland vandaag in Den Haag, namens en samen met de vereniging VODIOM, een vergunningsaanvraag overhandigd aan vicevoorzitter Monique Verdier van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op basis van de huidige privacywetgeving mag een bedrijf dit soort gegevens wel voor zichzelf verwerken maar niet delen met de ‘buurman’ om te voorkomen dat die ook slachtoffer wordt. ‘Een vergunning van de AP is nodig om dat wel te kunnen doen. Daarmee kunnen we zowel de privacy waarborgen als criminelen een voet dwars zetten.’, aldus Vonhof. ‘Een crimineel beperkt zich niet tot een bepaalde sector. Die is waar hij geld kan verdienen.’

 

Ondernemers tegen fraude

Ondernemers kunnen en willen zelf meer doen tegen toenemende fraude, ondermijning en andere vormen van criminaliteit, die hen miljarden per jaar kosten en een enorme impact hebben. Vonhof: ‘We willen graag samenwerken met de overheid. Bedrijven beschikken zelf over veel informatie, maar ze kunnen elkaar, als ze in andere branches actief zijn, niet behoeden voor criminaliteit. Dus een crimineel die met een valse identiteit een auto huurt en die niet meer terugbrengt, kan zo weer bij een ander bedrijf binnenstappen en dezelfde truc uithalen. Dit initiatief is vooral van belang om het opereren van professionele groepen van criminelen tegen te gaan die ‘over sectoren heen’ misdrijven plegen. Van het openen van valse webshops tot gebruikmaking van KvK-nummers, websites en logo’s van bedrijven of branches.’

 

Succesvol voorbeeld VK

MKB-Nederland en VNO-NCW willen hiervoor een register in het leven roepen zoals dat al vele jaren succesvol werkt in het Verenigd Koninkrijk. Via de anti-fraude organisatie CIFAS besparen de deelnemende bedrijven daar op jaarbasis meer dan 1,5 miljard pond aan schade door op zorgvuldige wijze (privacy-technisch) cross-sectoraal met elkaar informatie over fraudeurs te delen. ‘Er is daar solide wetgeving van kracht die het ondernemers via CIFAS ook concreet mogelijk maakt om een check uit te voeren op mogelijk malafide klanten’, aldus de voorzitter van MKB-Nederland. ‘Zo’n systeem voorkomt veel schade, zorgt voor meer vertrouwen bij ondernemers en consumenten en scheelt de politie een hoop onnodig werk.’

 

CIFAS

In het VK is CIFAS (www.cifas.org.uk) door de wetgever aangewezen als grootste anti-fraude organisatie waarmee de Britse overheid samenwerkt. Elke 24 uur worden nieuwe geregistreerde, aangiftewaardige dossiers van deelnemende bedrijven bij de ‘London Police’ gemeld. Aangiftewaardig wil zeggen dat er keihard bewijs van fraude en andere soorten van criminaliteit door de deelnemers zijn vastgelegd. In het VK geldt hetzelfde beschermingsniveau voor privacy als wij kennen.

 

VODIOM

Om zo’n register in Nederland te kunnen opzetten heeft MKB-Nederland de vereniging Veilig Ondernemen Door Informatie Op Maat (VODIOM) opgericht, die formeel de vergunning heeft aangevraagd bij de AP. Achter het initiatief staan vele branches en sectoren uit de achterban die veel met fraude en ondermijning te maken hebben.

 

Wetswijziging

De vergunningsaanvraag bij de AP is niet het enige ‘paard’ waarop de ondernemersorganisaties ‘wedden’ om dit voor elkaar te krijgen. ‘We weten dat de AP zeer terughoudend is in het afgeven van een dergelijke vergunning en dat het een langjarig en kostbaar traject is’, zegt Vonhof. ‘Maar dat doen we omdat de huidige wetgeving dat vereist. Parallel zijn we ook en al veel langer bezig met de lobby om gegevensuitwisseling via een wetswijziging mogelijk te maken. Verder willen we met VODIOM alvast een pilot starten om concrete ervaringen met het systeem op te doen. Daarover zijn we in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nationale Politie en de gemeente Amsterdam.’
Het vergunningstraject bij de AP wordt gesubsidieerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. ‘Ook het ministerie wil zogenoemde horizontale fraude zoveel mogelijk tegengaan en – mede gezien het handhavingstekort bij politie en justitie - zoveel mogelijk preventieve stappen stimuleren waarbij de privacy goed geborgd is.’