Ondernemersorganisaties sturen notitie aan Tweede Kamer over hoge energieprijzen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
07-11-2022

‘Het is buitengewoon positief dat het Kabinet, via de nieuwe TEK-regeling, 3,1 mld euro beschikbaar stelt om energie-intensieve (mkb)bedrijven tegemoet te komen vanwege de uitzonderlijk hoge energieprijzen. Wel is de TEK qua voorwaarden strenger dan het Europees steunkader toelaat en ten opzichte van wat verschillende omringende landen doen. De doelgroep wordt daardoor niet goed bereikt. Ook zijn er nog altijd geen (Europese) maatregelen voor behoud van de (Europese) basisindustrie.’ MKB-Nederland en VNO-NCW doen daarom in een position paper verschillende voorstellen aan de Tweede Kamer om hier wat aan te doen, zodat energie-intensieve bedrijven de tijd krijgen zich zo goed mogelijk aan te passen aan de hogere fossiele prijzen. Verduurzaming moet daarbij wel praktisch mogelijk zijn en tot lagere energiekosten leiden. Dat is nu nog niet het geval.

 

Met strengere voorwaarden dan EU mogelijk maakt komen middelen niet bij bedrijven

VNO-NCW en MKB-Nederland constateren in de notitie dat de voorwaarden voor de nieuwe TEK-regeling veel strenger zijn dan het Europese steunkader toelaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om de 12,5%-eis waardoor veel ondernemers zoals bakkers, slagers, kartonproducenten, producenten van voeding en metaalbewerkers niet in aanmerking komen. Ook het lage plafond van 160.000 euro per onderneming is een probleem. Het bedrag van 160.000 euro lijkt wellicht aanzienlijk, maar is helaas soms maar een week aan energiekosten bij een wasserij die aan de zorg levert. De Europese Commissie maakt niet voor niets ondersteuning tot 4 mln. euro per bedrijf mogelijk, en zelfs tot 150 mln. euro voor een industrieel bedrijf. Door de strenge voorwaarden bereikt de voorgestelde regeling veel energie-intensieve bedrijven van klein tot groot niet, terwijl ze in de kern gezond zijn en de regeling hard nodig hebben. Ook pleiten de ondernemersorganisaties voor voldoende mogelijkheden voor overbrugging tot de TEK-middelen echt beschikbaar komen.

 

Verduurzaming basisindustrie

‘Ook voor behoud van een gelijk speelveld voor de basisindustrie in Nederland en Europa is er nog geen perspectief’ constateren de ondernemersorganisaties in de brief. Ze pleiten daarbij idealiter voor maatregelen op Europees niveau. Mocht dit niet lukken dan is het belangrijk Nederlandse bedrijven in de basisindustrie op korte termijn in ieder geval voor de energiekosten net zo te behandelen als in het Duitse crisispakket, onder de voorwaarde dat de bedrijven beschikken over verduurzamingsplannen. ‘Hiermee kan worden voorkomen dat de bedrijven vanwege het ongelijke speelveld niet meer in Nederland investeren, ook niet in verduurzaming, respectievelijk hun productie (voor langere tijd) stopzetten. Hierbij hoort ook het verlengen van de bestaande IKC-regeling op korte termijn, zodat geëlektrificeerde bedrijven in Nederland blijven opereren, net als elders in de EU,’ aldus de ondernemersorganisaties.

 

Uitzonderlijke omstandigheden

In de brief geven de ondernemersorganisaties aan dat er vanwege de uitzonderlijke omstandigheden -en vanwege wat er in omringende landen gebeurt- een goede economische rationale is om bedrijven door de crisis met de hoge prijzen heen te trekken en het Nederlandse verdienvermogen en economische structuur in tact te houden.