Regulering digitale markten van belang, maar mag mkb niet hinderen’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
30-06-2021

‘Het is goed dat de Europese Commissie voorstellen heeft gedaan om digitale markten meer te reguleren. Met de Digitale Services Act (DSA) en de Digital Markets Act (DMA) zet Brussel een stap in de goede richting om de schaduwkanten van onder meer de platformeconomie aan te pakken. Wel is het belangrijk dat we ervoor zorgen dat de regels behapbaar blijven voor het mkb, om te voorkomen dat kleine ondernemers worden belemmerd in hun groei- en innovatie ambities’. Zo luidt de voornaamste conclusie van het webinar ‘Digitale Markten: toe aan regulering?’, die gisteren in Den Haag werd georganiseerd door MKB-Nederland.

 

Platformen als poortwachter

Digitale platformen worden steeds dominanter en verkrijgen hierdoor steeds meer marktmacht. Een aantal van deze platformen zijn zo groot dat zij zogenaamde ‘poortwachters’ zijn geworden: dat je er zowel als consument als ondernemer eigenlijk niet meer omheen kan. Met name het mkb moet beter worden beschermd tegen misbruik van marktmacht en concurrentie van grote internationale partijen die bijvoorbeeld niet aan dezelfde producteisen voldoen. Dat vindt ook staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer, die deelnam aan het webinar van MKB-Nederland: “Nederland is in Brussel agenda-settend geweest en de DMA bouwt dan ook voort op veel van onze voorstellen. Hiermee proberen we oneerlijke concurrentie zoveel mogelijk tegen te gaan.

 

Niet doorslaan met regelgeving

Hoewel regelgeving welkom is om in onze digitale economie burgers én bedrijven beter te beschermen, is het zaak dat die geen drempels opwerpt voor kleinere nieuwkomers op de markt en mkb-bedrijven om te innoveren, aldus voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland vanmiddag. “We moeten daarin niet doorslaan, want dan bestaat de kans dat er weinig verandert aan de marktdominantie van grote partijen. Regels mogen niet de mate van markttoegang bepalen.”

 

Belang van goed toezicht

Liesje Schreinemachers, Europarlementariër voor de VVD, ging onder meer in op het belang van goed georganiseerde handhaving van de nieuwe Europese regels, waarover het Europees Parlement nu verder gaat onderhandelen. ‘De tijd van zelfregulering door grote platformbedrijven is voorbij, we gaan nu duidelijke kaders stellen. Voor het toezicht op naleving van de regels is het belangrijk dat ondernemers ook in Nederland straks makkelijk bij een loket kunnen aankloppen. Hier ligt een belangrijke rol voor de Autoriteit Consument en Markt in het verschiet”.