Het nieuws

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Mkb'ers meer aangewezen op eigen geld voor investeringen
28-01-2020

'Het pleidooi van De Nederlandsche Bank begin december dat mkb'ers te veel spaargeld oppotten, is dus volstrekt ongegrond.' MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof reageert hiermee op de Financieringsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek die vanmorgen is verschenen.

Reactie op Commissie Borstlap
23-01-2020

We moeten inspelen op de veranderende organisatie van werk als gevolg van de grote digitale transitie.

07-06-2016

Het initiatiefwetsvoorstel voor de Wet open overheid leidt tot veel meer bureaucratie, kostenstijging voor de overheid, een risico voor de vitale infrastructuur en terughoudendheid van bedrijven om cruciale informatie met de overheid te delen. Dat schrijven MKB-Nederland, VNO-NCW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een brief aan de Eerste Kamer, die het wetsvoorstel binnenkort in behandeling neemt. Dinsdag spraken de ondernemersorganisaties op een expertmeeting in de Eerste Kamer.

02-06-2016

Overheden kunnen al te lang bedrijfje spelen. Dat stopt, als het aan Ziengs (VVD) en Verhoeven (D66) ligt. Zij komen binnen een maand met een initiatiefwetsvoorstel om de tekortkomingen van de Wet markt en overheid te repareren.

02-06-2016

Vanuit de overtuiging dat investeren in stabiele, robuuste mkb-ondernemingen de Brabantse economie versterkt en werkgelegenheid creëert is Excelleren in Brabant ontwikkeld. Opgezet door werkgeversorganisaties MKB-Brabant, BZW en ZLTO, in samenwerking met de provincie Noord-Brabant heeft Excelleren in Brabant tussen 2013 en 2015 ondernemers gestimuleerd om aan de slag te gaan met de leercultuur binnen hun bedrijf.

30-05-2016

MKB-Nederland en Port4Growth, platform voor groeiondernemers, gaan ambitieuze mkb-bedrijven praktisch ondersteunen bij hun verdere groei en professionalisering. In een nieuw programma, dat op 24 juni wordt gelanceerd, brengen zij vierhonderd mkb-bedrijven en tien grote ondernemingen in sessies bij elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen.

27-05-2016

Het pleidooi van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer om centraal af te spreken dat de lonen omhoog moeten, wijzen MKB-Nederland en VNO-NCW resoluut af.

27-05-2016

Koninklijke Philips N.V. (Grootbedrijf), TOBROCO Machines (MKB) en Koppert Cress B.V. (Duurzaam Ondernemerschap) hebben donderdagvond uit handen van Hare Majesteit Koningin Máxima de Koning Willem I Prijs en Koning Willem I Plaquette 2016 ontvangen, de ‘Oscars’ voor het bedrijfsleven.

27-05-2016

De aanjaagteams voor de Banenafspraak van overheid en marktsector lanceerden vrijdag een nieuw digitaal magazine over de Participatiewet. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ontving symbolisch het eerste exemplaar uit handen van Hans Spigt en Aart van der Gaag, ‘boegbeelden’ van de aanjaagteams om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen.

26-05-2016

Directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland was vanmiddag met vijf ondernemers te gast bij Tweede Kamerlid Kees Verhoeven van D66. Tijdens het lunchgesprek vroegen de ondernemers aandacht voor zaken als etikettering, aanbesteden, financiering en personeel. Rode draad: regels in Nederland zijn gemaakt voor het grootbedrijf. Voor het mkb worden uitzonderingen bedacht. De norm zou andersom moeten zijn menen MKB-Nederland en de aanwezige ondernemers. Zet het mkb voorop en maak uitzonderingen voor het grootbedrijf.

24-05-2016

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat minister Kamp van Economische Zaken 50 miljoen uittrekt om de groei van jonge en innovatieve bedrijven – zowel startups als scaleups – te stimuleren.

23-05-2016

Vakbond FNV en werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat de bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende stoffen met spoed moet worden verbeterd, op Europees niveau en met een gelijk speelveld voor bedrijven.

20-05-2016

Het Nederlandse pensioenstelsel moet in de toekomst persoonlijker, eerlijker en transparanter worden. Het huidige pensioenstelsel is nu volgens MKB-Nederland en VNO-NCW nog veelal te afhankelijk van de rente, dat menig pensioenfonds dreigt uit te hollen. De toekomst ligt in meer of mindere mate in een persoonlijker pensioenopbouw, aldus de SER.

18-05-2016

Het bedrijfsleven is enthousiast om verder te gaan met de Energie Prestatie Keuring. Met dit nieuwe instrument kunnen bedrijven aantonen in hoeverre zij voldoen aan de wettelijke energiebesparingsverplichting. En de aanpak werkt, zo concludeert MKB-Nederland op grond van de negen pilots die met de EPK zijn gehouden. Vandaag is tevens de start van de landelijke uitrol van de EPK.

17-05-2016

De stemming van Nederlandse ondernemers is aan het begin van het tweede kwartaal onveranderd positief. En steeds meer ondernemers verwachten daarnaast ook een groei van de werkgelegenheid. Dat melden CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW in de Conjunctuur Enquête Nederland (COEN).

13-05-2016

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben begrip voor de motie van het Europees Parlement om China nog geen markteconomie-status te geven. China zou daar mogelijk recht op hebben op grond van een vijftien jaar geleden gesloten verdrag, maar het Europarlement vindt dat het land eerst aan vijf belangrijke eisen moet voldoen.

12-05-2016

De Sociaal-Economische Raad heeft een website gelanceerd die moet dienen als startpunt voor werkgevers en organisaties die zich richten op de maatschappelijke participatie van vluchtelingen.

09-05-2016

De brancheverenigingen voor de uitzendsector ABU en NBBU hebben zich aangesloten bij de campagne ‘Open voor 50-plus’. De organisaties worden mede afzender van deze campagne, die sinds medio 2014 wordt gevoerd door UWV en MKB Nederland. De uitzendkoepels gaan hun leden oproepen om bij een zoekopdracht ook altijd een 50-plus kandidaat aan te bieden. Vandaag gaat de campagne ‘Open voor 50-plus’ weer van start op radio en online.