Het nieuws

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
'E-herkenning niet verplichten voor belastingaangifte'
20-01-2020

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn voorstander van een veilig digitaal paspoort om zaken mee te doen met de overheid, en eHerkenning is daar een goede en veilige methode voor. Het kan echter niet zo zijn dat ondernemers verplicht zijn die als enige mogelijkheid te gebruiken bij hun belastingaangifte.

Toestaan alcohol en drugstest in chemie is goed begin
17-01-2020

Goed dat staatssecretaris Van Ark alcohol- en drugstesten gaat toestaan in de chemie. Werkgeversorganisaties willen die in meer sectoren.

15-02-2016

Werkgeversorganisaties betreuren het besluit van FNV en CNV om zich terug te trekken uit de Stichting Normering Arbeid (SNA). Zij willen niet langer hun naam verbinden aan het SNA-keurmerk, omdat zij 'steeds vaker op uitzendbureaus mét keurmerk stuiten die via constructies de cao omzeilen'. Maar de stichting is juist dé plek om dit soort zaken met elkaar te bestrijden, aldus MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland, COV, OSB, ABU en NBBU.

15-02-2016

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken wil een Global Commission on the Stability of Cyberspace instellen. Hierin wil hij landen, bedrijven, denktanks en internetdeskundigen bijeenbrengen om cyberaanvallen met een politiek of militair doel beter te kunnen voorkomen. MKB-Nederland en VNO-NCW staan achter dit plan. 'Nederland en het bedrijfsleven hebben belang bij een vrij, open en veilig internet. Het is de stuwende kracht achter economische groei en innovatie'.

12-02-2016

Een mondiale prijs voor de uitstoot van koolstofdioxide is volgens staatssecretaris Dijksma essentieel voor het behalen van de afspraken die op de Klimaattop in Parijs zijn gemaakt. Carbon pricing zorgt er immers voor dat de vervuiler betaalt en maakt investeren in duurzame energie aantrekkelijker. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij met de inspanningen van Dijksma.

04-02-2016

Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie reikte woensdagochtend het certificaat 'Continu Samenwerken' uit aan de bedrijfsvereniging De Hemrik in Leeuwarden. Het certificaat is onderdeel van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen en wordt uitgereikt als meerdere jaren wordt samengewerkt om de veiligheid op het bedrijventerrein te verhogen. MKB-Nederland begeleidt het proces om tot een KVO-B-certificaat te komen.

04-02-2016

Gemeenten die te kampen hebben met leegstand, ontbreekt het veelal aan daadkracht en visie. Dat zegt Dirk Anbeek, ceo van Wereldhave, in de nieuwste Forum. 'Er zijn gemeenten, die al te veel winkelmeters hebben en toch nog nieuwbouw toelaten. Bijvoorbeeld bij een nieuw voetbalstadion, terwijl de binnenstad leeg staat. Daar kijk ik echt met stijgende verbazing naar.'

01-02-2016

Een tool ontwikkeld door onder andere MKB-Nederland, VNO-NCW, EZ en ECP moet ervoor zorgen dat bedrijven voortaan met een paar simpele handelingen hun privacyvoorwaarden kunnen vastleggen. Met hulpmiddelen kunnen bedrijven helder en beknopt uitleggen wat ze met gegevens van consumenten willen doen, zonder daarbij lange en complexe teksten te hoeven gebruiken.

01-02-2016

MKB-Nederland gaat grote bedrijven per brief aanspreken op hun betaalgedrag. Tegelijkertijd opent de ondernemersorganisatie een meldpunt waar kleinere leveranciers misstanden (anoniem) kunnen melden.

29-01-2016

Vrijdag heeft de Commissie Breimer aanbevelingen gedaan voor de versterking van de bètadisciplines aan minister Bussemaker. MKB-Nederland en VNO-NCW onderschrijven de zorgen van de commissie over de bètawetenschappen en verwachten dan ook dat de minister aan de slag gaat met de aanbevelingen.

27-01-2016

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zou bij het toetsen van duurzaamheidsafspraken van bedrijven niet alleen moeten kijken naar de letter van de Mededingingswet, maar ook publieke belangen moeten meewegen, aldus de SER. MKB-Nederland en VNO-NCW verwachten dat minister Kamp voortvarend met deze aanbevelingen aan de slag gaat.

25-01-2016

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP verwachten dat met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) een adequaat alternatief voor de VAR-verklaring wordt geboden. Dat concluderen zij op grond van de brief die zij vandaag van staatssecretaris Wiebes van Financiën hebben ontvangen, waarin hij op een laatste aantal punten duidelijkheid geeft.

25-01-2016

Als gevolg van de vluchtelingencrisis staat het voortbestaan van de paspoortvrije zone van Schengen op het spel. 'Een bijzonder riskante situatie', aldus Niek Jan van Kesteren, algemeen directeur van MKB-Nederland en VNO-NCW vandaag in De Telegraaf. 'Als de grenscontroles terugkomen, zullen we ver teruggeworpen worden in de tijd. Ik heb daar bijna geen voorstelling van.

13-01-2016

De slagingskans voor bedrijven met een financieringsvraag neemt toe. In de tweede helft van 2015 zag 79 procent van de bedrijven zijn financieringsbehoefte volledig ingevuld.

18-12-2015

MKB-Nederland vindt dat de minister van I & M het instellen van milieuzones door individuele gemeenten moet verbieden. Volgens directeur Leendert-Jan Visser is de dreigende wildgroei aan lokale plannen voor ondernemers “onwerkbaar, onbetaalbaar en onnodig”.

18-12-2015

MKB-Nederland heeft een Europese prijs gewonnen voor haar project Veilig Zakelijk Internetten.

23-07-2015

MKB-Nederland en VNO-NCW steunen het verzet van schoonmaakkoepel OSB tegen de plannen van minister Asscher om vanaf 2016 duizenden externe schoonmakers bij de Rijksoverheid in dienst te nemen. Het doel van de minister, namelijk invloed uitoefenen op de werkomstandigheden van schoonmakers bij overheidsgebouwen, kan veel beter gerealiseerd worden door eisen op te stellen in een aanbesteding.