Het nieuws

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
15-01-2019

Belangrijkste prioriteit is voorkomen dat het wegstemmen van het overeenkomst tussen VK en EU uitdraait op een chaotische no-deal Brexit

14-01-2019

De buitenlandagenda van het kabinet moet altijd een goede mix zijn van handelsbeleid en hulp.

17-02-2015

De suggestie van de FNV dat de Nederlandse werkgeversorganisaties het recht om te staken zouden ontkennen is feitelijk onjuist. MKB-Nederland en VNO-NCW erkennen dat het recht om te staken onderdeel is van evenwichtige arbeidsverhoudingen, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo mag er bijvoorbeeld pas gestaakt worden als het uiterste is geprobeerd om er met onderhandelingen uit te komen. Ook mogen de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.

16-02-2015

In het televisieprogramma De Monitor pleiten verschillende organisaties, zoals De Consumentenbond en het Diabetes Fonds, voor een verbod op reclame van voedingsmiddelen gericht op kinderen. Mosterd na de maaltijd, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Wat de organisaties voorstellen, heeft het bedrijfsleven zelf al gereguleerd.

12-02-2015

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het positief dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een oplossing gaat zoeken voor de onbedoelde effecten van de nieuwe ontslagregeling. Eerder gaven de ondernemersorganisaties aan dat werkgevers als gevolg van de regeling over een langere periode een ontslagvergoeding moeten betalen aan tijdelijke krachten en seizoenwerkers.

10-02-2015

Academici moeten ook bij bedrijven kunnen promoveren. Om dit mogelijk te maken dient VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg een motie in. Morgen debatteert de Tweede Kamer over de wetenschapsvisie van het kabinet. VNO-NCW en MKB-Nederland steunen dit plan. Zij vinden met name dat Nederland te weinig promovendi kent op het gebied van bèta-technisch onderzoek.

09-02-2015

De loondoorbetaling bij ziekte van een werknemer moet terug van twee naar één jaar, waarbij de werkgever de premielasten voor het eerste halfjaar voor zijn rekening neemt en de werknemer voor het tweede. Dat is een van de voorstellen die MKB-Nederland en VNO-NCW doen in Kansrijk – de groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb. Op maandag 9 februari overhandigt MKB-Nederland voorzitter Michaël van Straalen de agenda aan minister-president Mark Rutte in de Markthal in Rotterdam.

05-02-2015

Gemeenten moeten voorzichtig zijn met hun Sociale Werkplaatsbedrijven en een zorgvuldige afweging maken over de toekomst ervan. Die oproep doet Aart van der Gaag. Hij is het werkgeversboegbeeld van het 100.000-banenplan. De 'sociale werkplaatsen' zijn volgens hem nodig om van het banenplan voor mensen met een arbeidsbeperking tot een succes te maken.

04-02-2015

Nu de economie zich lijkt te herstellen en de bedrijfsinvesteringen aantrekken, is het essentieel dat er genoeg externe financiering beschikbaar is voor mkb-bedrijven, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer. Die overlegt donderdag over de kredietverlening. Naast de banken moeten bedrijven ook terecht kunnen bij andere aanbieders van financiering. Die moeten niet te veel worden gehinderd door toezicht en regelgeving, aldus de ondernemersorganisaties.

03-02-2015

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel dat acquisitiefraude strafbaar stelt, dinsdag met algemene instemming heeft aangenomen. De wet van Kamerleden Sharon Gesthuizen (SP) en Foort van Oosten (VVD) geeft aan dat deze vorm van fraude een serieus probleem is. ‘Slachtoffers worden eindelijk voor vol aangezien’, stellen de ondernemersorganisaties.

02-02-2015

Bedrijven die zelf geen mogelijkheden hebben tot het bieden van een werkplek voor arbeidsgehandicapten, maar er wel voor zorgen dat partijen waarmee zij samenwerken dat doen, moeten daarvoor niet gestraft worden. Dat vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. Deze bedrijven zorgen er immers ook voor dat er meer werkplekken beschikbaar zijn voor mensen met een arbeidsbeperking die minder makkelijk aan het werk komen.

30-01-2015

MKB-Nederland en VNO-NCW zien niets in de belastingvoorstellen die de FNV vandaag in dagblad Trouw heeft gelanceerd. Hogere belastingen zijn economisch schadelijk en leiden dus tot minder werk. De lasten voor bedrijven en burgers moeten juist omlaag, stellen de ondernemersorganisaties in een reactie.

30-01-2015

In de praktijk komt er weinig terecht van de ambitie van overheden om duurzaam in te kopen. Dat concluderen onder meer MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens onderzoek van Ecorys is de focus op duurzaam inkopen met zo’n 42 procent afgenomen sinds 2010. De nodige kennis en ervaring ontbreekt veelal om een goede invulling te geven hieraan. Nu is inkopen nog teveel een risicomijdend bureaucratisch proces van afvinken en stapelen van eisen, waarbij weinig ruimte is voor innovatieve en duurzame oplossingen.

27-01-2015

De Nederlandse ambassades in Bangladesh en in Senegal worden door Nederlandse ondernemers het meest gewaardeerd om hun economische dienstverlening. Ambassadeurs Gerben Sjoerd de Jong (Bangladesh) en Pieter Jan Kleiweg de Zwaan (Senegal) krijgen daarom vandaag in Rotterdam de de Fenedex/VNO-NCW/MKB-Nederland Ambassadeprijs uitgereikt op de economische dag van de Ambassadeursconferentie 2015.

26-01-2015

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief over de wetenschapsvisie. Wetenschap is volgens hen 'de kraamkamer voor grensverleggende ontwikkelingen die bepalend zijn voor welvaart én welzijn in Nederland'. Zij benadrukken dat het succes van dit beleid afhangt van een krachtige uitwerking. Het gebrek aan aandacht voor bètaonderzoek vinden zij een gemis in de kabinetsvisie.

21-01-2015

MKB-Nederland heeft in 2013 en 2014 met steun van het ministerie van Economische Zaken de MKB Green Deal uitgevoerd. In deze Green Deal zijn veel nieuwe ervaringen opgedaan en nieuwe methodieken ontwikkeld om nieuwe wegen te vinden om ondernemers in het mkb te steunen energie te besparen. Alle ervaringen, bevindingen en aanbevelingen zijn gebundeld in een boekwerk: ‘Groei slim, onderneem groen’. Senior projectleider Martin Kloet heeft het eerste exemplaar gisteren overhandigd aan de voorzitter van de Green Deal Board, Monika Milz.

20-01-2015

Innovatieve ondernemingen zijn winstgevender dan andere bedrijven. Als ondernemer moet je daarom blijven vernieuwen om te kunnen concurreren en groeien. Het boek ‘Eerste Hulp bij Innovatie’ van MKB-Nederland en haar kennispartner TNO helpt ondernemers op weg. Het naslagwerk geeft antwoord op vragen als hoe te ontdekken waar kansen liggen of hoe een goed idee om te zetten in daden.

16-01-2015

De bewustwording onder ondernemers over cybercriminaliteit moet groter. Veel bedrijven weten te weinig van cybercrime en hoe daartegen te handelen. En als zij slachtoffer zijn, delen ondernemers die informatie te weinig. Dat zegt Els Prins van MKB-Nederland en VNO-NCW. De jaarlijkse schade wordt geschat tussen de 9 en 30 miljard euro.