Het nieuws

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
bouw
22-08-2019

VNO-NCW juicht het toe als het kabinet met plannen komt om fors te investeren in de economie.

15-08-2019

Het tekort aan arbeidskrachten blijft werkgevers parten spelen. Ook aan het begin van het derde kwartaal zegt een kwart van de ondernemers daar last van te hebben.

21-09-2015

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat flexibele arbeid in onze aantrekkende economie van groot belang is voor de werkgelegenheid, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

18-09-2015

MKB-Nederland vindt het goed dat de Nederlandse Vereniging van Banken een Handreiking Bijzonder Beheer voor haar leden heeft opgesteld. De ondernemersorganisatie heeft lang bij de banken aangedrongen op betere informatieverstrekking aan en communicatie met ondernemers die in bijzonder beheer zitten; zij moeten veel beter weten waar zij aan toe zijn. Ook de AFM kwam afgelopen voorjaar tot de conclusie dat banken tekortschieten in hun communicatie met deze toch al kwetsbare groep.

15-09-2015

MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland zijn positief over de begroting die het kabinet vandaag presenteert. Het kabinet ondersteunt met zijn plannen de herstellende groei en werkgelegenheid.

15-09-2015

Voor particulieren wordt het via een fiscale regeling straks aantrekkelijker om te investeren in Nederlandse mkb-ondernemingen en startups.

15-09-2015

De begroting voor 2016 mist een extra impuls voor het midden- en kleinbedrijf, zegt MKB-Nederland-voorzitter Michaël van Straalen vandaag in een interview met NU.nl. “Het mkb komt er bekaaid vanaf." De voorzitter blikt in het vraaggesprek vooruit op de uitgelekte Miljoenennota 2016 die het kabinet later vandaag zal presenteren.

14-09-2015

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij met de plannen met onderwijsminister Jet Bussemaker om het middelbaar beroepsonderwijs beter te laten aansluiten bij de wensen van het bedrijfsleven.

11-09-2015

“Loondoorbetaling bij 2 jaar ziekte gaat op de helling.’’ MKB-Nederlandvoorzitter Michaël van Straalen zegt vandaag in een interview met het Algemeen Dagblad ervan overtuigd te zijn dat de lobby van de ondernemersorganisatie op dit punt zal slagen. Loondoorbetaling bij ziekte trekt een zware wissel op bedrijven.

09-09-2015

MKB-Nederland en VNO-NCW herkennen zich niet in het rapport Vraag naar Arbeid van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

09-09-2015

Minister Kamp van Economische Zaken moet de Wet Markt en Overheid, die binnenkort wordt geëvalueerd, uitbreiden met regels voor het inbesteden door overheidsdiensten.

02-09-2015

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het afblazen van de Nationale Hypotheekinstelling (NHI) door het kabinet een gemiste kans.

01-09-2015

MKB-Nederland en VNO-NCW zetten vraagtekens bij de voorgestelde uitbreiding van de bevoegdheden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, als de AIVD.

31-08-2015

Het schrappen van regels in het kader van het Better Regulation Programma van de Europese Commissie leidt niet tot slechtere arbeidsomstandigheden voor werknemers.

25-08-2015

Private equity vormt een belangrijke aanvullende financieringsbron voor het Nederlandse bedrijfsleven.

18-08-2015

MKB-Nederland start vandaag in samenwerking met onder andere het ministerie van Veiligheid en Justitie een campagne die ondernemers gericht helpt zich beter te wapenen tegen cybercrime. Bedrijven zijn het grootste slachtoffer van deze vorm van criminaliteit, die de economie op jaarbasis circa 8,8 miljard kost; driekwart daarvan komt voor rekening van het bedrijfsleven. Dat bedrag moet drastisch omlaag, vindt de ondernemersorganisatie.

14-08-2015

MKB-Nederland en VNO-NCW zien niets in uitbreiding van door werkgevers betaald vaderschapsverlof. 'Dat is een oplossing voor een probleem dat er niet is.

03-08-2015

Het Oranje Handelsmissiefonds (OHMF) helpt elk jaar tien mkb-bedrijven bij het opzetten van een internationaal netwerk in een exportland naar keuze. Ondernemers met een exportwens kunnen zich tot en met vrijdag 2 oktober 2015 inschrijven via www.ohmf.nl.