PZO: vereniging van, voor en door zelfstandigen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
13-05-2021

Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), gevestigd in De Malietoren, is in 2002 opgericht om zelfstandigen een stem te geven. Het doel: zorgen dat zij een gelijkwaardige plek krijgen op de arbeidsmarkt. Directeur Margreet Drijvers aan het woord.

 

Vertel eens iets over de achterban van PZO.

‘Wij zetten ons in voor de ruim 900.000 zelfstandig ondernemers die Nederland rijk is. De diversiteit onder hen is enorm als je kijkt naar sector, beroep, inkomen en reden van starten. One-size-fits-all-oplossingen zijn er dus niet. Maar voor allemaal geldt dat ze innovatiekracht hebben, veel toevoegen aan organisaties en van grote waarde zijn voor onze economie. Zij moeten dan ook de erkenning krijgen die zij verdienen: een eigen, volwaardige positie op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Helaas bestaan er een hoop vooroordelen (‘Zelfstandigen verdienen weinig, ze hebben niets geregeld voor hun pensioen en arbeidsongeschiktheid’) die vaak weinig te maken hebben met de werkelijkheid. Heel belangrijk dus om de stem van zelfstandigen duidelijk te laten horen. Zodat er niet óver hen wordt beslist, maar mét hen.’  

 

Hoe doen jullie dat?

‘In Den Haag en in Brussel praten wij mee over de onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandigen. Wel of geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering? Een verplicht pensioen of niet? PZO heeft ook een eigen zetel in de SER. Door goed naar onze leden te luisteren, brengen wij hun belangen en standpunten voor het voetlicht. Uiteindelijk zijn wij een vereniging van, voor en door de leden. Bij de belangenbehartiging werken wij nauw samen met MKB-Nederland en VNO-NCW, die via de aangesloten brancheverenigingen ook veel zelfstandigen vertegenwoordigen.’

 

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komt er, toch?

‘De arbeidsmarkt verandert. De werkende van nu is niet die van veertig jaar geleden, steeds meer mensen zijn afwisselend ondernemer en werknemer. Wij vinden dat, ongeacht het contract, alle werkenden moeten kunnen rekenen op bepaalde zekerheden, zoals de mogelijkheid om een hypotheek te krijgen en een leven lang te ontwikkelen. En ook op een goede basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid. PZO heeft meegewerkt aan het advies van de Stichting van de Arbeid over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Belangrijk is dat het nieuwe systeem voldoende keuzevrijheid kent: wat betreft wachttijd, de optie om een aanvullende verzekering af te sluiten of zelfs helemaal niet deel te nemen als een zelfstandige al een eigen private verzekering heeft.’

 

En hoe zit het met het pensioen?

‘In het pensioenakkoord is afgesproken dat de tweede pijler toegankelijker wordt voor zelfstandigen. Dat is prima, maar wij zijn niet voor een verplichting. Veel zelfstandigen hebben hun oudedagsvoorziening op hun eigen manier geregeld. Vaak is dat een optelsom van AOW, een eigen huis, banksparen of lijfrentes en andere vormen van vermogen.’

 

De zelfstandigenaftrek wordt wel afgebouwd.

‘Dat lijkt een gelopen koers, inderdaad. Feit blijft dat zelfstandigen zich voor eigen rekening en risico op de (arbeids)markt begeven. In de plaats van de zelfstandigenaftrek moet er dus een andere fiscale faciliteit komen, die ondernemerschap stimuleert en geen oneigenlijke aantrekkingskracht heeft. PZO pleit voor een nieuwe ondernemingsbelasting en ondernemingsfaciliteiten voor álle ondernemingen, ongeacht de rechtsvorm. Daar vallen dan ook eenmanszaken en vof’s onder.’