Natuurbeleid

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Het natuurbeleid in Nederland is te technocratisch en te ingewikkeld. Complexe wet- en regelgeving (zoals de Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet) en gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften leiden voor ondernemers regelmatig tot hoge onderzoekslasten en lange vergunningprocedures.

De extreme focus op het beschermen van specifieke planten- en diersoorten als de korenwolf en de korfslak ondergraaft het draagvlak voor natuurbeleid. Het zou daarom goed zijn als het natuurbeleid praktischer en effectiever wordt ingevuld. Nog beter zou het zijn als natuurwetgeving een onderdeel wordt van de nieuwe Omgevingswet.

Ook als het gaat om Natura 2000, het Europese netwerk van natuurgebieden, moet een goede balans worden gezocht tussen natuurbeleid en ruimte voor economische ontwikkeling. Bij de uitwerking van de beheerplannen voor Natura 2000 bleek echter dat bij veel gebieden de stikstofdepositie voor problemen zorgde. De Programmatische Aanpak Stikstof 2015-2021 (PAS) moet daarbij helpen en biedt goede kansen voor natuur én economie. De natuur is echter steeds in beweging en dat geldt ook voor de interactie met economische activiteiten. De PAS zal daar actief op moeten inspelen om de doelstelling van natuurverbetering en meer ruimte voor economische ontwikkelingen mogelijk te maken.

Lees meer