Het nieuws

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Arbeid
05-07-2022

Het is een goede zaak dat het kabinet de plannen op sociaal en arbeidsmarktterrein wil uitwerken in lijn met het MLT-advies van de SER.

campagnebeeld Mijn Digitale Zaak
29-06-2022

Mkb-ondernemers in de non-food detailhandel die hun bedrijfsvoering verder willen digitaliseren, kunnen vanaf nu terecht bij ‘Mijn Digitale Zaak’.

12-11-2021

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn zeer teleurgesteld over de nieuwe lockdown voor de horeca die dicht moet vanaf 20 uur, evenementen die niet kunnen doorgaan en winkels die ’s avonds dicht moeten.

10-11-2021

Het Rijk moet doorpakken met bouwen. Er moet in 2022 een Nationaal Woningbouw Plan liggen, zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW.

10-11-2021

De Digital Markets Act (DMA) moet ervoor zorgen dat digitale markten eerlijk en open blijven. Maar onbedoelde gevolgen moeten voorkomen worden.

10-11-2021

‘Haal de corona-booster prik versneld naar voren in de tijd, schaf versneld COVID-medicatie aan en voer een gericht doelgroepenbeleid om de vaccinatiegraad te verhogen.'

10-11-2021

Ook wat de Tweede Kamer betreft is investeren in infrastructuur, logistiek en mobiliteit noodzakelijk.

09-11-2021

Het kabinet schaart zich bij een groep landen die tijdens de klimaattop in Glasgow heeft toegezegd om te stoppen met het ondersteunen van investeringen in olie- en gasprojecten, bijvoorbeeld via zogeheten exportkredietverzekeringen.

08-11-2021

Steeds meer ondernemers willen niet alleen groeien met hun bedrijf, maar ook actief bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Met de Rabo Duurzame Innovatieprijs willen Rabobank en MKB-Nederland pioniers op dit vlak een podium bieden voor een vliegende start en helpen van hun innovatie een succes te maken. De inschrijving voor de prijs is nu geopend.

05-11-2021

Nu de Corona-besmettingen weer oplopen en de zorg wederom dreigt te bezwijken slaan 20 ondernemersorganisaties massaal de handen ineen om hun gasten, klanten en medewerkers vanaf morgen extra te wi

05-11-2021

Deze week vond de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat plaats. Het regende moties die de regering oproept zaken beter te regelen voor het mkb.

02-11-2021

‘De enige weg om uit de coronacrisis te komen en de druk op de zorg te verlichten is het verder verhogen van de vaccinatiegraad onder specifieke groepen en het consequent naleven van de basisregels.’ Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW naar aanleiding van de persconferentie van zojuist.

02-11-2021

Het totaalpakket is nodig voor drastische verduurzaming van het transport in Nederland en om de Europese doelstelling van 55% minder CO2 te halen.

02-11-2021

MKB-Nederland onderstreept het pleidooi van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap voor versterking eigen vermogen mkb via een nieuw fonds. Dit fonds moet in de kern gezonde ondernemers helpen te investeren in onder meer vernieuwing, verduurzaming en digitalisering.

29-10-2021

De nieuwe klimaatberekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (zogeheten KEV) laten volgens MKB-Nederland en VNO-NCW zien dat er afgelopen jaar hard is gewerkt - publiek en privaat -om de klimaatdoelen voor 2030 dichterbij te brengen. ‘De doelen komen steeds beter in beeld en de plannen liggen er.’

28-10-2021

De inschrijving voor de Koning Willem I Prijzen 2022 is van start. De Koning Willem I Prijzen zijn de meest prestigieuze ondernemersprijzen en zijn een bekroning voor moedig, veerkrachtig en duurzaam ondernemerschap.

28-10-2021

Er liggen grote mogelijkheden om de verduurzaming van Europa te realiseren met digitale innovaties. 12 Europese lidstaten (de zogeheten. D9+) willen dit graag versnellen. Daarom hebben de ondernemersorganisaties in die landen -waaronder MKB-Nederland en VNO-NCW- de handen ineengeslagen om met concrete voorstellen dit initiatief te ondersteunen.

26-10-2021

‘Maak van het Adviescollege Toetsing Regeldruk een echte waakhond'. Deze oproep deden MKB-Nederland en VNO-NCW deze week aan de Tweede Kamer. Instrumenten als de MKB-toets, internetconsultatie en advies van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) blijken in de praktijk onvoldoende effectief om onnodige regeldruk tegen te gaan. Een waakhond met scherpe tanden ontbreekt.