Het nieuws

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Extra hulp voor werkzoekenden
30-11-2020

Werkzoekenden die net iets meer ondersteuning nodig hebben, krijgen passende begeleiding.

Ondernemersorganisaties verwelkomen nieuwe Europese datawetgeving
26-11-2020

De nieuwe Europese Data Governance Act die gisteren werd gepresenteerd door de Europese Commissie is essentieel om een duidelijk kader te hebben voor het delen en hergebruiken van data.

23-06-2020

‘Er dreigt verdere versnippering van onderzoeksgeld. Minister Van Engelshoven legt de wens van de Kamer om meer slagkracht naast zich neer.’

23-06-2020

Talloze bedrijven dreigen om te vallen als ‘1,5 meter’ zo rigide de regel blijft, waarschuwt MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof.

19-06-2020

Het FNV-ledenparlement heeft vandaag toch nog niet gestemd over de uitwerking van het Pensioenakkoord.

18-06-2020

De wetgever zou zich niet hoeven bedienen van dit soort negatieve framing van een groep belastingplichtigen.

17-06-2020

Ondernemers en vakbonden doen er verstandig aan kritisch te kijken naar eerder gemaakte cao-afspraken als dit herstel van de coronacrisis in de weg staa

17-06-2020

De Belastingdienst moet zich coulant opstellen als het tweede noodpakket van het kabinet in oktober afloopt.

17-06-2020

‘De stikstofimpasse blokkeert de aanpak om investerend uit de corona-crisis te komen’. Dat schrijven MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland vandaag in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

16-06-2020

'We hebben al jaren geen idee meer aan hoeveel verplichtingen ondernemers moeten voldoen en wat daarvan de kosten zijn.'

15-06-2020

Er komt nog één keer - met terugwerkende kracht - een uitbreiding van de lijst SBI-codes in de TOGS-regeling, de vergoeding van 4000 euro voor getroffen sectoren. Staatssecretaris Mona Keijzer schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. MKB-Nederland is blij met dit lobbyresultaat; het is goed nieuws voor sectoren die nog altijd buiten de boot vielen.

12-06-2020

Het kabinet en sociale partners hebben de gesprekken over de uitwerking van het pensioenakkoord afgerond.

10-06-2020

De coronacrisis slaat nog altijd ongenadig hard toe in het bedrijfsleven, blijkt uit deze derde enquete onder aangesloten branches.

09-06-2020

Maandag presenteerde het Adviescollege Stikstofproblematiek haar eindrapport Niet alles kan overal. ‘De commissie geeft hierin glashelder aan dat er voor de combinatie van natuur- én economisch herstel een krachtige extra impuls nodig is.'

08-06-2020

MKB-Nederland is verheugd dat grote bedrijven de rekening van hun mkb-leveranciers straks binnen 30 dagen moeten gaan betalen. 'Hier hebben we heel lang en heel hard voor gepleit'.

08-06-2020

Het systeem van geborgde zetels voor het bedrijfsleven, de landbouw en de natuur in de besturen van waterschappen moet behouden blijven.

05-06-2020

Bedrijven kunnen maatregelen uit de handreiking overnemen om het risico op besmetting met het coronavirus binnen hun bedrijven tegen te gaan.

03-06-2020

MKB-Nederland is blij dat minister Dekker van Rechtsbescherming een streep zet door het verpandingsverbod voor vorderingen die bedrijven hebben.