Het nieuws

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Stikstof
24-03-2023

Nederland zit nu drie en half jaar op het stikstofslot en dat slot wordt steeds strakker dicht gedraaid.

Verkiezingen 2023-Nederland
16-03-2023

De ondernemersorganisaties benadrukken in een eerste reactie het belang van stabiel overheidsbeleid komende jaren.

04-11-2022

Vijf technische sectoren in samenwerking met MKB-Nederland en VNO-NCW lanceren vandaag het ‘Aanvalsplan Techniek’ met tal van onconventionele maatregelen.

03-11-2022

Het kabinet heeft zojuist een pakket aan fiscale maatregelen gericht op ondersteuning van het Nederlandse mkb gepresenteerd.

03-11-2022

Om tempo te krijgen in de woningbouw is naast snelle oplossing van het stikstofprobleem ook een Nationaal Woningbouwberaad nodig.,

01-11-2022

De uitspraak van de Raad van State is de zoveelste dramatische plotwending en legt onze economie en de energietransitie in feite aan de ketting.

25-10-2022

Tot en met het tweede kwartaal 2022 zijn in het bedrijfsleven 65.700 nieuwe banen gerealiseerd voor mensen uit de doelgroep Banenafspraak.

18-10-2022

‘Het is goed dat het kabinet gehoor geeft aan de maatschappelijke zorgen over de extreem gestegen energielasten.`

14-10-2022

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn te spreken over de nieuwe Agenda voor het Ondernemingsklimaat. 'Aandacht voor maatwerk is belangrijk.'

14-10-2022

MKB-Nederland en VNO-NCW vrezen dat het voorstel voor de tegemoetkomingsregeling niet toereikend is om ondernemers voldoende te helpen.

10-10-2022

Invoering van de Wet Toekomst Pensioenen wordt uitgesteld.

10-10-2022

Financiële problemen maken ondernemers extra kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit en afpersing, zowel digitaal als fysiek.

10-10-2022

pensioenspecialisten en bestuurders van de Pensioenfederatie, MKB-Nederland en VNO-NCW, CNV, LTO Nederland en FNV gaan uitgebreid in op het belang van de nieuwe pensioenwet.

05-10-2022

‘Johan Remkes heeft een doorwrochte analyse opgeleverd die helpt om uit de stikstofimpasse te komen, zowel op de korte als de lange termijn.'

04-10-2022

Tegemoetkoming energiekosten (TEK) met terugwerkende kracht in de maak voor het energie-intensieve mkb.

04-10-2022

Naast het kleinere energie-intensieve mkb komen ook steeds meer grotere industriële (mkb) bedrijven in de basisindustrie in de problemen door de extreem hoge energieprijzen.

26-09-2022

Invoering aanschafbelasting (bpm) per 2025 op diesel bestelauto nauwelijks effect op terugdringen CO2-uitstoot

23-09-2022

‘Beslis sneller over netuitbreidingen, benut het bestaande net beter en versnel duurzame alternatieven voor elektriciteit.'