Het nieuws

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
21-06-2024

‘Het is goed dat de Rijksoverheid weer meer regie pakt op de ruimtelijke ontwikkeling van ons land’. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op het voorontwerp van de nota Ruimte dat vandaag is gepubliceerd en dat de opmaat is voor de inrichting van ons land komende decennia.

20-06-2024

MKB-Nederland en VNO-NCW starten met een aanbod waarmee zij mkb-ondernemers ondersteunen om tot een pensioenregeling voor hun medewerkers te komen. Maximaal 100 ondernemers kunnen een tegemoetkoming ter waarde van €2.000 krijgen waarmee zij hierover deskundig advies kunnen inkopen.

19-12-2023

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland is blij met de extra €30 miljoen die Invest International beschikbaar stelt om de exportmogelijkheden van het Nederlandse mkb te bevorderen, zoals vandaag in zijn aanwezigheid in Den Haag bekend is gemaakt.

15-12-2023

MKB-Nederland en het Huis voor Klokkenluiders gaan gezamenlijk ondernemers in het mkb helpen om te voldoen aan de wet bescherming klokkenluiders. Die wet verplicht organisaties met 50 tot 249 werknemers vanaf 17 december een interne meldregeling te hebben.

12-12-2023

Ondernemersorganisaties gaan samen met de Benelux Unie de belangrijkste handelsbarrières in de Benelux aanpakken voor het mkb.

08-12-2023

MKB-Nederland en VNO-NCW en LTO Nederland betreuren het dat de vakbonden niet met hen en het ministerie van SZW verder willen praten over de toekomst van de regeling voor vervroegde uittreding.

07-12-2023

Beslissing Rijk niet langer vrijstellingsregeling C-rijbewijs voor elektrische bestelauto te gedogen is onaangename verrassing.

07-12-2023

‘Richt het arbeidsvoorwaardenoverleg weer beter op de uitdagingen op lange termijn.'

23-11-2023

In een eerste reactie op de verkiezingen hebben VNO-NCW en MKB-Nederland gisteravond alle winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen gefeliciteerd. ‘Hoewel de definitieve uitslag nog onderweg is, evenals de aantallen voorkeursstemmen, heeft zich een flinke verschuiving van het politieke landschap afgetekend’, aldus de ondernemersorganisaties.

17-11-2023

Het midden- en kleinbedrijf draagt jaarlijks voor ruim 1,5 miljard euro bij aan het lokale verenigingsleven en maatschappelijke initiatieven.

16-11-2023

Financiering moet voor ondernemers in het mkb beter beschikbaar en bereikbaar worden. Om dat te bereiken hebben alle betrokken partijen hun handtekening gezet onder het nationaal convenant mkb-financiering, dat op initiatief van MKB-Nederland tot stand is gekomen.

15-11-2023

‘Aan het begin van het vierde kwartaal ziet bijna 20 procent van de ondernemers ‘onvoldoende vraag’ als voornaamste belemmering.'

13-11-2023

’Het is goed dat het demissionaire Kabinet met een nieuw concept wetsvoorstel de vaart wil houden in het opstellen van wetgeving rond het zelfstandig ondernemerschap. Een belangrijk deel van de concept maatregelen vloeit hierbij voort uit wat eerder door sociale partners is voorgesteld vanuit het SER-MLT-advies. Dit neemt niet weg dat VNO-NCW en MKB-Nederland ook grote zorgen hebben over onderdelen van de nieuwe concept wet die kunnen leiden tot hernieuwde onzekerheid in de markt bij zowel zelfstandigen als opdrachtgevers. Dat en meer schrijven ze in hun inbreng bij de internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel.

08-11-2023

In de financieel-economische keuzes van de politieke partijen is weinig oog voor het toekomstig verdienvermogen en het vergroten van de welvaart van alle Nederlanders. Dat valt op te maken uit de doorrekeningen van het Centraal Plan Bureau.

03-11-2023

Samen Digitaal Veilig heeft het NIS2 Keurmerk gelanceerd. Hiermee kunnen bedrijven volgend jaar aantonen dat zij aan de NIS2-wetgeving voldoen.

02-11-2023

Doel is de overgang beter bespreekbaar te maken op de werkvloer en handvatten te bieden voor ondersteuning van vrouwen met klachten.

02-11-2023

De woensdag gepresenteerde investeringsplannen van de netbeheerders zijn fors. In totaal wordt voor 8 miljard geïnvesteerd in het elektriciteitsnet komende jaren. Dat is een goede zaak en keihard nodig. Maar naast geld is er ook meer technisch personeel nodig. Zorgen zijn er over het vooruitschuiven in de tijd van grote infrastructurele projecten.

01-11-2023

Uit een verkiezingsenquête onder ondernemers blijkt dat de meerderheid van de ondernemers zeer bezorgd is over de Nederlandse politiek.