Woningmarkt

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

De Nederlandse woningmarkt herstelt zich. Dat is positief en nodig voor economische groei. Prijsherstel kan de vele woningeigenaren die 'onder water' staan er weer bovenop helpen. En dat is weer goed voor consumptie en beweging op de woningmarkt. Meer verhuizingen en nieuwbouw stimuleren onder meer bouw en bouwgerelateerde sectoren. Het komt er nu op aan het herstel verder te versnellen waar mogelijk.

De verschillende kabinetsmaatregelen hebben rust gebracht op de koopwoningmarkt. Daarnaast zijn er tijdelijke maatregelen genomen om de koopwoningmarkt die op slot zat weer in beweging te krijgen en de zwaar getroffen bouwsector te stimuleren. Het komt er nu op aan het herstel te bestendigen. Hierbij passen geen onverwachte, majeure maatregelen die de rust en voorspelbaarheid van de koopwoningmarkt verstoren, zoals forse wijzigingen in de regels voor hypotheekverstrekking (met name de loan-to-income norm). Daarnaast dienen de regels voor hypotheekverstrekking meer flexibiliteit te bieden aan zowel banken, als kopers (vooral zelfstandigen en flexwerkers).

Het belang van een beter functionerende huurmarkt is evident. Een ruimere beschikbare en toegankelijke huurmarkt is noodzakelijk met het oog op een steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt. Ook demografische en maatschappelijke veranderingen leiden tot nieuwe woonwensen van onder andere ouderen op de huurmarkt. Tot slot is het van belang dat woonconsumenten (ook starters) in de huurmarkt een goed alternatief vinden ten opzichte van koop. Op de huurmarkt zijn ingrijpende maatregelen genomen, waarvan een groot deel nog hun beslag dient te krijgen. Woningcorporaties spelen van oudsher een belangrijke rol en hebben ervoor gezorgd dat Nederland een kwalitatief zeer goede huursector kent. Positief is dat de huurprijzen in een betere verhouding komen tot de prijs van koopwoningen. Zorgelijk is dat de investeringen in huurwoningen sterk achterblijven, mede door de complexiteit van nieuwe wet- en regelgeving.

Lees meer