Blik op Europa

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
21-05-2019

Of ze nu al in het Europees Parlement zitten of nog niet: strijdlustig en gepassioneerd zijn deze kandidaten allemaal.

09-05-2019

 

BusinessEurope wil klimaatneutrale economie in 2050 met juiste randvoorwaarden

11-11-2015

De Europese Commissie voelt zich gesterkt in haar MKB beleid. Dit betekend dat ook in het aankomende jaar dit een belangrijke positie zal krijgen in de plannen van de Commissie.

11-11-2015

De onderhandelingen over de cybersecurity richtlijn zijn in een stroomversnelling terecht gekomen. Echter de tekst die er nu ligt is verre van optimaal voor het Nederlandse bedrijfsleven.

11-11-2015

Nog voor het einde van het jaar wil de Europese Commissie haar ‘Aviation Package’ presenteren. VNO-NCW en MKB-Nederland roepen de EU op deze gelegenheid met beide handen aan te grijpen en de positie van de Europese luchtvaartsector te beschermen en te versterken.

13-10-2015

Het ziet ernaar uit dat er in Nederland een referendum komt over het associatieakkoord met Oekraïne. Wat houdt dit akkoord ook alweer in? En wat het kan betekenen voor Oekraïne, Europa en uiteraard ook voor Nederland.

13-10-2015

Eind oktober wordt in het Europees Parlement gestemd over een voorstel voor nationale doelstellingen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De afgelopen weken is dit voorstel in de schijnwerpers komen te staan door de ophef rondom de emissies van personenauto’s. Het Nederlands bedrijfsleven onderschrijft het belang van schone lucht voor mens en milieu. Bij het vaststellen van de doelen moet echter wel rekening worden gehouden met een evenwichtige verdeling tussen de diverse sectoren.

13-10-2015

Hans de Boer heeft namens VNO-NCW en Business Europe een gesprek gevoerd met drie Eurocommissarissen over de plannen van de Commissie voor het vennootschapsbelastingbeleid.

13-10-2015

Er is veel te doen over TTIP, het handelsverdrag tussen de EU en de VS. De laatste ontwikkelingen zijn dat de Europese Commissie nieuwe plannen voor een permanent arbitragehof heeft gepresenteerd. En intussen hebben de Verenigde Staten wel een verdrag met onder andere Japan getekend. Een goed moment om nog eens te kijken waarom TTIP juist nu van belang is voor Nederland en Europa.

13-10-2015

Deze maand zal er in Brussel weer gesproken worden over de arbeidsmobiliteit in Europa. Op de agenda staat onder andere een evaluatie van de detacheringsrichtlijn. Die ervoor moet zorgen dat arbeidsvoorwaarden worden beschermd bij grensoverschrijdende werkzaamheden. Dit zou grote gevolgen kunnen hebben voor Nederlandse bedrijven.

13-10-2015

In de eerste helft van 2016 is Nederland voorzitter van de EU. De laatste keer was in 2004 en sindsdien is er veel veranderd binnen de EU. Wat kan het voorzitterschap betekenen voor het Nederlandse berdijfsleven?

13-10-2015

Het Europese Hof van Justitie heeft verklaard dat de VS geen veilige plaats is voor persoonsgegevens van EU-burgers. Wat betekend dit voor het Europese en Nederlandse bedrijfsleven?

15-09-2015

De plannen van de Europese Commissie om emissiehandel te hervormen laat veel te wensen over. Het ontbreekt hier de Commissie voornamelijk aan ambitie.

15-09-2015

De Europese Commissie is aan de EU-Arborichtlijnen aan het evalueren. Wat voor gevolgen heeft dit voor werkgevers?

15-09-2015

Tijdens zijn eerste State of the Union toont Juncker zich niet alleen teleurgesteld in de lidstaten maar ook hoopvol dat de problemen van de Unie kunnen worden opgelost.

15-09-2015

De Europese Commissie probeert een interne digitale markt te bewerkstelligen. De vraag is alleen of wat ze doen genoeg is om innovatie in Europa te versterken?

15-09-2015

Het Verenigd Koninkrijk zal uiterlijk in 2017 een referendum houden over haar EU-lidmaatschap. Mocht ze ervoor kiezen de Unie te verlaten kan dit slecht uitpakken voor Nederland.