Blik op Europa

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
10-04-2019

 

Nieuwe regels Europees consumentenbeleid

10-04-2019

'Het is aan Europa om de leiding te nemen in de uitvoering van het Parijsakkoord. Dat kan ons ook veel opleveren.', aldus kandidaat Europarlementariër voor D66 Raoul Boucke.

15-09-2015

De Europese Commissie probeert een interne digitale markt te bewerkstelligen. De vraag is alleen of wat ze doen genoeg is om innovatie in Europa te versterken?

15-09-2015

Het Verenigd Koninkrijk zal uiterlijk in 2017 een referendum houden over haar EU-lidmaatschap. Mocht ze ervoor kiezen de Unie te verlaten kan dit slecht uitpakken voor Nederland.

17-06-2015

Momenteel wordt in Brussel gewerkt aan plannen om de transitie naar een meer circulaire economie te bevorderen. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dit niet alleen belangrijk, maar zien ook veel kansen voor het bedrijfsleven. De Commissie zou zich in het nieuwe pakket moeten richten op het ondersteunen van bedrijven bij de ontwikkeling van nieuwe businessconcepten en duurzame innovaties.

17-06-2015

Afgelopen week (7-8 juni) kwamen in Duitsland de regeringsleiders van de G7 bijeen. Zij spraken onder meer de Internationale klimaattop die eind van dit jaar in Parijs plaats zal vinden. VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen de uitgesproken ambities ten aanzien van de mondiale aanpak van klimaatverandering en onderstrepen het belang van een internationaal klimaatakkoord.

17-06-2015

Het Europees Parlement heeft op 10 juni een langverwachte stemming over TTIP onverwachts uitgesteld. Binnen de sociaal-democraten heerst namelijk grote verdeeldheid over ISDS. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn ervan overtuigd dat er een uitweg gevonden moet kunnen worden.

17-06-2015

Op 6 juni 2014 werd het strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014–2020 gepresenteerd. Het kader zal in 2016 worden herzien om de balans op te maken van de tenuitvoerlegging ervan. Zal de Europese Commissie rekening houden met de resultaten van de algemene evaluatie van de EU-regelgeving inzake gezondheid en veiligheid op werk die onlangs beschikbaar werd gemaakt?

19-05-2015

Op 7 mei heeft de JURI commissie van het Europees Parlement het rapport van Sergio Cofferati over de aandeelhoudersrichtlijn met een krappe meerderheid aangenomen. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn hier allesbehalve blij mee.

19-05-2015

Het vrijhandelsverdrag waarover de Europese Unie en de Verenigde Staten onderhandelen is ook goed voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Die positieve boodschap blijkt uit een onderzoeksrapport dat de Europese Commissie heeft gepresenteerd.

19-05-2015

Op 6 mei presenteerde de Europese Commissie haar plannen voor een digitale interne markt. VNO-NCW en MKB-Nederland geven hun eerste reactie op het voorstel.

18-05-2015

Het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2015 bevat 23 nieuwe initiatieven. Het Labour Mobility Package is daar één van. VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat de bevordering van arbeidsmobiliteit samengaat met een toenemende concurrentiekracht van bedrijven en economische groei in Europa.

18-05-2015

De Conservatieve Partij van zittend premier David Cameron heeft een absolute meerderheid behaald in het Britse Lagerhuis. Wat betekent deze verkiezingsuitslag voor de Europese Unie?

22-04-2015

Het Europees Parlement buigt zit momenteel over het aanscherpen van de nationale doelstellingen om de luchtkwaliteit te verbeteren. VNO-NCW en MKB-Nederland onderschrijven het belang van schone lucht voor mens en milieu. Tegelijkertijd benadrukken zij dat bij het opstellen van de hoogte van de nationale doelen nadrukkelijk de koppeling moet worden gelegd met de resultaten van het zogeheten Europees bronbeleid.

22-04-2015

Winand Quaedvlieg is Joke van den Bandt per 1 april opgevolgd als Permanent Gedelegeerde van VNO-NCW en MKB-Nederland in Brussel. Op 14 april vond de afscheidsreceptie van Joke plaats.

22-04-2015

Op 6 mei zal Andrus Ansip, de Eurocommissaris voor de Digitale Agenda, de strategie voor de digitale interne markt presenteren. Waar zal de Europese Commissie in deze strategie volgens VNO-NCW en MKB-Nederland de nadruk op leggen?

22-04-2015

Op vrijdag 17 april vond de Nederlandse-Europese Industrietafel plaats. Tijdens de bijeenkomst werd onder meer gesproken over het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en een nieuw Europees industriebeleid.