Blik op Europa

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Groei
19-09-2019

Egbert Roozen vindt dat we ons moeten beseffen, dat het grootste deel van onze wet- en regelgeving gemaakt wordt in Brussel.

Nederland op slot
19-09-2019

VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich grote zorgen om de vastgelopen vergunningverlening. Het Europese Hof heeft de PAS afgekeurd, maar wat nu?

19-01-2016

De deadline voor een nieuw Safe Harbor-akkoord komt steeds dichterbij. Het is voor het Nederlandse bedrijfsleven van groot belang dat dit akkoord zo spoedig mogelijk wordt bereikt.

19-01-2016

Op 1 januari begon met het nieuwe jaar ook het nieuwe EU-voorzitterschap van Nederland. Hoe zijn de eerste weken verlopen en waar liggen de grootste uitdagingen?

19-01-2016

Met de instemming van 196 landen met het klimaatakkoord van Parijs is een stevig fundament gelegd voor een wereldwijde aanpak van het klimaatvraagstuk en het bevorderen van duurzame ontwikkeling. De klimaatproblematiek kan immers alleen effectief aangepakt worden als de hele wereld meedoet.

11-12-2015

Nu het Britse referendum over het EU lidmaatschap steeds dichterbij komt heeft premier Cameron zijn wensenlijstje aan Brussel gepresenteerd en deze maand zullen de eerste onderhandelingen plaatsvinden. Echter lijkt de kans dat er voor het einde van het jaar een overeenstemming kan worden bereikt zeer klein. Waar draaien de onderhandelingen om en waar loopt dit spaak?

08-12-2015

Er worden in de discussie over TTIP veel verschillende negatieve verhalen gebruikt. Maar wat is hiervan waar? En wat zou het akkoord kunnen betekenen voor het MKB in Europa en Nederland?

08-12-2015

Het Europese parlement en de Europese raad hebben een initieel akkoord over een nieuwe cybersecurity richtlijn. Wat houden deze plannen in?

11-11-2015

Onlangs maakte de Europese Commissie haar werkprogramma bekend voor 2016. Wat staat hierin en waar ligt de nadruk voor de nieuwe Commissievoorstellen?

11-11-2015

Een kenmerk van de Juncker Commissie is dat zij niet terugdeinst voor grote, ambitieuze beleidspakketten. Vorige week werd de Interne Markt Strategie gepresenteerd, één van Junckers prioriteiten. Hoe positief is dit plan voor het Nederlandse bedrijfsleven?

11-11-2015

De Europese Commissie voelt zich gesterkt in haar MKB beleid. Dit betekend dat ook in het aankomende jaar dit een belangrijke positie zal krijgen in de plannen van de Commissie.

11-11-2015

De onderhandelingen over de cybersecurity richtlijn zijn in een stroomversnelling terecht gekomen. Echter de tekst die er nu ligt is verre van optimaal voor het Nederlandse bedrijfsleven.

11-11-2015

Nog voor het einde van het jaar wil de Europese Commissie haar ‘Aviation Package’ presenteren. VNO-NCW en MKB-Nederland roepen de EU op deze gelegenheid met beide handen aan te grijpen en de positie van de Europese luchtvaartsector te beschermen en te versterken.

13-10-2015

Het ziet ernaar uit dat er in Nederland een referendum komt over het associatieakkoord met Oekraïne. Wat houdt dit akkoord ook alweer in? En wat het kan betekenen voor Oekraïne, Europa en uiteraard ook voor Nederland.

13-10-2015

Eind oktober wordt in het Europees Parlement gestemd over een voorstel voor nationale doelstellingen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De afgelopen weken is dit voorstel in de schijnwerpers komen te staan door de ophef rondom de emissies van personenauto’s. Het Nederlands bedrijfsleven onderschrijft het belang van schone lucht voor mens en milieu. Bij het vaststellen van de doelen moet echter wel rekening worden gehouden met een evenwichtige verdeling tussen de diverse sectoren.

13-10-2015

Hans de Boer heeft namens VNO-NCW en Business Europe een gesprek gevoerd met drie Eurocommissarissen over de plannen van de Commissie voor het vennootschapsbelastingbeleid.

13-10-2015

In de eerste helft van 2016 is Nederland voorzitter van de EU. De laatste keer was in 2004 en sindsdien is er veel veranderd binnen de EU. Wat kan het voorzitterschap betekenen voor het Nederlandse berdijfsleven?

13-10-2015

Het Europese Hof van Justitie heeft verklaard dat de VS geen veilige plaats is voor persoonsgegevens van EU-burgers. Wat betekend dit voor het Europese en Nederlandse bedrijfsleven?