Blik op Europa

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
19-11-2018

In zowel nationale als internationale context zorgen digitale verdienmodellen voor vragen over de huidige vorm van belastingheffing. De Commissie stelt dat er een mismatch bestaat tussen waar de waarde gecreëerd wordt en waar belasting wordt betaald.

19-11-2018

De Europese Commissie werkt van verschillende kanten aan het EU klimaatbeleid.

20-01-2015

BusinessEurope overhandigde de Letse premier vorige week een lijst met prioriteiten met betrekking tot het EU-voorzitterschap.

17-12-2014

Creëren van groei en banen, voor de nieuwe Europese Commissie onder leiding van Jean-Claude Juncker is dat de absolute topprioriteit. Gezien het grote potentieel, zal de verdere liberalisering van de wereldhandel hier een belangrijke rol in moeten spelen. De in 2015 te verschijnen nieuwe handelspolitieke strategie van de EU zal zich daarom moeten richten op het stimuleren van de wereldhandel en het slechten van protectionistische tendensen.

17-12-2014

Juncker en Timmermans presenteerden afgelopen dinsdag een lijst met 80 terug te trekken voorstellen en slechts 23 nieuw in te dienen voorstellen. Het Commissie-werkprogramma van Juncker lijkt ‘afgeslankt’ te zijn in vergelijking met de voorgaande jaren.

17-12-2014

De Nederlandse Commissaris Frans Timmermans heeft als Commissaris voor betere regelgeving een lastige taak voor zich: op het gebied van EU-regelgeving kan volgens VNO-NCW en MKB Nederland namelijk nog veel verbeterd worden.

16-12-2014

Innovatie in het MKB zou vanuit het Rijk, de Provincie én de EU moeten worden aangewakkerd, vinden VNO-NCW en MKB- Nederland. Er werd een stap in de goede richting gezet op 11 december met de ondertekening van een convenant tussen EZ, IPO en MKB-Nederland.

16-12-2014

Tijdens de afgelopen ECOFIN Raad zijn lidstaten het eens geworden over de ‘pensioenenrichtlijn’ IORP: deze gaat worden herzien. Wat betekent dit voor werkgevers en ondernemers?

16-12-2014

Op 11 december werd de toekomst van de EU besproken met het Nederlandse bedrijfsleven, beleidsmakers en politici in hartje Brussel. Het kantoor van VNO-NCW en MKB-Nederland in Brussel faciliteerde dit samen met de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU.

01-04-2012

Bedankt voor uw aamelding!

U ontvangt een e-mailbericht om uw aanmelding te bevestigen.