Blik op Europa

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
24-05-2024

Voor u ligt de laatste Blik op Europa vóór de Europese verkiezingen van 6 juni aanstaande. De campagnes van de partijen zijn inmiddels goed op gang, bijna elke dag is er wel een boeiend debat van de Nederlandse en Europese lijsttrekkers en van andere kandidaten te volgen.

24-05-2024

In onze reeks externe bijdragen van politici over het programma van hun partij voor de Europese verkiezingen van 6 juni, is deze week het woord aan Sander Smit, lijsttrekker van de Boer Burger Beweging.

29-01-2024

Han ten Broeke, voorzitter van de programmacommissie voor het VVD verkiezingsprogramma

29-01-2024

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een akkoord bereikt over de herziening van de richtlijn inzake industriële emissies (IED) en de verordening tot oprichting van een portaal voor industriële emissies (IEP). De herziening streeft ernaar de energie-efficiëntie, de circulaire economie en de decarbonisatie te bevorderen. Er ligt nu een ambitieus kader om schadelijke emissies terug te brengen dat aandacht besteed aan mogelijke crossmedia-effecten.

29-01-2024

Tom Berendsen, lid van het Europees Parlement voor CDA/EPP en lijsttrekker van het CDA voor de Europese verkiezingen

29-01-2024

Michiel Hoogeveen, lid van het Europees Parlement voor JA21/ECR: De digitale euro een oplossing is op zoek naar een probleem. Alle zogenaamde voordelen hebben wij namelijk al met chartaal of giraal geld. In het huidige betalingslandschap is er simpelweg geen business case voor een digitale euro. Het zal verwarring veroorzaken bij mensen en op de financiële markten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er centrale banken zijn die de introductie ervan herzien of uitstellen.

29-01-2024

Paul Tang, lid van het Europees Parlement voor PvdA/S&D: De digitale euro is essentieel voor de monetaire soevereiniteit van Europa en daarmee voor de stabiliteit van het financiële systeem. Het biedt bovendien kansen: momenteel domineren buitenlandse, vooral Amerikaanse betaalbedrijven het Europese betaalverkeer. De PvdA pleit voor een digitale euro die voor betalen én sparen kan dienen, dat laatste zorgt voor meer concurrentie tussen banken en betere doorrekening van rentetarieven aan klanten. Daarnaast spelen ook andere overwegingen als privacy een rol.

20-12-2023

Voor u ligt een extra dikke Kerst-editie van de Blik op Europa. Dat is op zich niet verwonderlijk. De huidige Europese Commissie is bezig een massieve beleidsagenda af te ronden, zoals Sigrid Johannisse, hoofd van de Economische en Klimaatafdeling van de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU, in haar bijdrage voor deze Blik ook aangeeft. Op vier brede beleidsterreinen – vergroening, digitalisering, strategische autonomie en sociaal beleid – heeft de Commissie een reeks initiatieven genomen om de EU voor te bereiden op de toekomst en tegelijkertijd Europese waarden te verankeren.

20-12-2023

De discussie rond Artificial Intelligence (AI) houdt de gemoederen in Brussel al enkele maanden bezig. Op 8 december werd er, na maanden onderhandelen en drie opeenvolgende marathonsessies tussen het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie, een politiek akkoord bereikt op de AI Act.

20-12-2023

Toch nog onverwacht hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese richtlijn over platformwerk. De Raad en het Europees Parlement moeten het voorlopig akkoord nog goedkeuren.

20-12-2023

Véronique Willems, Secretaris-Generaal van de Europese koepel van MKB-organisaties SMEunited over het afgelopen jaar voor ondernemers in Europa.

20-12-2023

Markus J. Beyrer, directeur-generaal van de Europese koepel van werkgeversorganisaties BusinessEurope over het afgelopen jaar voor het Europese bedrijfsleven.

20-12-2023

Sigrid Johannisse, Hoofd van de afdeling Economisch en Klimaatbeleid van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU over het afgelopen jaar van de Europese Commissie.

20-12-2023

Op 13 december is tijdens de politieke triloog een akkoord bereikt tussen de Raad, Europese Commissie en het Europees Parlement over de verplichte due diligence regels (IMVO). De tekst ondergaat nu de laatste verfijningen waarna het EP en de Raad een laatste akkoord moeten geven.

20-12-2023

Van 1 januari tot 30 juni 2024 zal België het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleden. Dit zijn de prioriteiten van België en VBO tijdens het Raadvoorzitterschap.

20-12-2023

Op 1 december 2023 bood minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot namens het Kabinet de ‘Staat van de Unie 2024’ aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aan. In de Staat van de Unie beschrijft het kabinet elk jaar de Europese agenda vanuit Nederland perspectief en geeft daarbij aan welke Europese dossiers prioriteit hebben. Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de boodschap die door de Staat van de Unie 2024 heen klinkt.

20-12-2023

De afgelopen weken zijn, in aanloop naar het Kerstreces en de verder de Europese Verkiezingen van volgend jaar, enkele concrete stappen gezet richting een akkoord omtrent de European Health Data Space (EHDS). De EHDS, die hoopt de uitwisseling van data in de gezondheidszorgsector te verbeteren, zou een van de eerste uitwerkingen van zogenaamde ‘data spaces’ worden van de Commissie.

20-12-2023

Het Europees Parlement en de lidstaten hebben op 14 december een akkoord bereikt over de hervorming van de Elektriciteitsmarktrichtlijn (EMD). De modernisering van de EMD werd voorgesteld naar aanleiding van de hoge elektriciteitsprijzen als gevolg van de inval van Oekraïne en heeft onder meer als doel om elektriciteitsprijzen te stabiliseren.